Fundusz Medyczny: wykaz innowacyjnych technologii lekowych tuż, tuż

19 Lutego 2021, 16:19 leki

Już niedługo, czyli do końca przyszłego tygodnia, powinniśmy poznać wykaz innowacyjnych technologii lekowych, które będą finansowane z powołanego w ubiegłym roku Funduszu Medycznego.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Medycznym AOTMiT ma trzy miesiące od wejścia w życie ustawy czas na opublikowanie tego wykazu. Ustawa weszła w życie 26 listopada, a więc ostateczny termin publikacji wykazu to 26 lutego br.

Resort jeszcze nie otrzymał tego wykazu - potwierdził w rozmowie z Polityką Zdrowotną wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. AOTMiT ma jednak jeszcze tydzień na jego opracowanie i przekazanie do MZ.

Jak ocenił, prof. Marcin Czech, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Farmaekonomiki i b. wiceminister zdrowia, „nie jest to banalne zadanie" dla Agencji, która i tak obciążona jest pracami dotyczącymi taryfikacji, programów zdrowotnych, refundacji.

To trudne wyzwanie, ponieważ taki wykaz przygotowywany jest po raz pierwszy" - dodał.

- Bardzo cieszę się, że powstał Fundusz Medyczny, bo to jest dodatkowe źródło finansowania i to dotyczące tych najbardziej innowacyjnych terapii. Wyobrażam sobie, że będą tam mogły znaleźć się terapie genowe czy komórkowe" - mówi prof. M. Czech.

Jednocześnie zastrzega, że trzeba być realistą i brać pod uwagę to, że „ograniczenia finansowe nie pozwolą na szeroki strumień tych nowych leków".

Jak wyjaśnia prof. M. Czech, ustawa mówi o dwóch grupach technologii lekowych: o wysokim poziomie innowacyjności, a także o wysokiej wartości klinicznej.

- Obie listy mają wynikające z ustawy ograniczenia - wskazuje prof. M. Czech. Chodzi m.in. o warunek, że lek nie był finansowany dotychczas ze środków publicznych. Inne kryteria wynikające z ustawy to m.in. niezaspokojona potrzeba medyczna, siła interwencji, jakość danych naukowych czy wielkość populacji docelowej.

Według prof. M. Czecha, trudno na razie na tej podstawie stwierdzić, które z terapii znajdą się na liście leków o wysokim poziomie innowacyjności. - Mamy uchylony jedynie rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi o kryteria oceny - dodaje.

Przypomnijmy, że w myśl ustawy, finansowane mogą być z Funduszu technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności stosowane w onkologii i chorobach rzadkich. 

Redakcja zwróciła się do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośba o informację, na jakim etapie jest tworzenie wykazu, jednak do czasu publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz