Rada Przejrzystości AOTMiT o lekach o wysokiej innowacyjności

22 Lutego 2021, 10:01 leki

Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się na poniedziałkowym posiedzeniu wykazem technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, Agencja ma czas do 26 lutego na przygotowanie wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Wynika to z ustawy o Funduszu Medycznym, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku. Wybrane innowacyjne terapie miałyby być finansowane właśnie z Funduszu Medycznego. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz