IQVIA podsumowuje rynek farmaceutyczny w 2020 r.

23 Lutego 2021, 14:04 dane wyniki analiza dokument

Całkowita wartość rynku aptecznego w roku 2020 wyniosła 37,2 miliarda złotych brutto odnotowując w stosunku do roku 2019 niewielki wzrost o 2,2% - podsumowuje spółka analityczna IQVIA.

Struktura tego rynku wg udziałów wartościowych przy sprzedaży przez apteki to 45,1%, 35,3% i 19,6% odpowiednio dla leków na receptę refundowanych (Rx ref), nierefundowanych (Rx nieref) oraz Consumer Health (CH), czyli produktów bez recepty.

Największy wzrost miał miejsce w segmencie CH (3,9%), co spowodowane było w dużej mierze przez dynamikę wzrostu bezpiecznego w czasie pandemii kanału e-commerce oraz rosnącą konsumpcją wynikającą z samoleczenia się przez pacjentów przy ograniczonym dostępie do opieki medycznej, nowym produktom (ilościowo wzrost o 23%) oraz wzrostem cen średnio do poziomu 15,9 złotych za opakowanie.

Bardzo duże wzrosty rok do roku związane z pandemią odnotowane zostały dla urządzeń medycznych – pulsoksymetry aż o 2 384% i termometry o 312%.

Z kolei wzrosty segmentów recept refundowanych i nierefundowanych były niższe, odpowiednio o 0,4% i 1,5%, co było związane ze spadkiem ich konsumpcji oraz redukcją ilości opakowań w obrocie, która znacząco spadła: o 10% dla leków Rx ref i aż o 30% dla leków Rx nieref. Ceny za opakowanie dla tych segmentów wyniosły odpowiednio 28,30 zł i 29,80 zł.

Dynamika leczenia pacjentów

W roku 2020 istotnie spadła o 6% liczba pacjentów odwiedzających lekarzy, w tym nowych pacjentów aż o 30%, co w dużej mierze było spowodowane skutkami pandemii ograniczającej dostęp do lekarzy i brakiem sezonu grypowego w czwartym kwartale 2020.

Spadki dotyczyły zwłaszcza zachorowań związanych z infekcją, alergią oraz chorobami mięśni i stawów. Z kolei największe wzrosty dotyczyły leczenia pacjentów z depresją, padaczką i schizofrenią.

W sumie ilość wystawianych recept zmniejszyła się o 8% rok do roku, w tym w chorobach zakaźnych o 30,8%, u pediatrów o 30,1% i laryngologów o 27,6%. Najmniejsze minimalne spadki w ilości recept lub ich małe wzrosty miały miejsce dla recept wystawianych przez psychiatrów (+3%), onkologów (-4,7%) i lekarzy medycyny rodzinnej (-6,9%). Recepty dla dzieci w wieku 0-19 lat spadły aż o 35,2%, mniej dla starszych pacjentów średnio o 7,5%.

Ewolucja rynku aptecznego

Całkowita wartość sprzedaży aptek stacjonarnych w grudniu 2020 wyniosła 3,08 miliarda złotych odnotowując spadek o 3,5% rok do roku. W 2020 roku sprzedano 147,1 milionów opakowań o 9,2% mniej niż rok wcześniej.

Całościowo ilość aptek w Polsce w grudniu 2020 wyniosła 13 432 i spadła w ujęciu rocznym o 345 aptek, w tym 205 dla aptek indywidualnych oraz 140 dla sieciowych 5+. Średnia cena w aptekach dla leku OTC to 17,07zł, a dla kosmetyku to 21,56zł.

Średni miesięczny obrót w aptekach indywidualnych i małych sieciach 1-4 wyniósł w grudniu 2020 roku średnio 159 tys. złotych oraz znacząco więcej, bo 316 tys. złotych w aptekach sieciowych 5+.

Z kolei 18 największych sieci 50+ w grudniu 2020 (2877 aptek) wygenerowało sprzedaż stanowiącą 33% wartości całego rynku, a dla 11 sieci wirtualnych (2102 aptek) odpowiednio 11,6%.

Bardzo duża dynamika charakteryzowała podczas pandemii jeszcze mały, ale dynamicznie rosnący, kanał sprzedaży poprzez e-apteki, który wygenerował w 2020 roku 1,07 miliarda złotych sprzedaży, aż o 44% więcej niż w roku 2019.

źródło: Struktura i dynamika rynku farmaceutycznego, zachowań lekarzy i pacjentów oraz dystrybucji leków w roku 2020, IQVIA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz