Wspólny list samorządów medycznych do Prezydenta

24 Lutego 2021, 9:31

Przedstawiciele samorządów zawodów medycznych są "rozżaleni i rozczarowani", że nie zostali zaproszeni na ostatnie spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19.

O poniedziałkowym spotkaniu pisaliśmy tuta Prezydent: polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii

Jak wskazują w liście do Andrzeja Dudy przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, z wielkim zaskoczeniem i rozczarowaniem odebrali informację o spotkaniu z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w walkę z pandemią COVID-19, na które nie zostali zaproszeni przedstawiciele największych samorządów zawodowych zawodów medycznych – samorządu lekarskiego, samorządu pielęgniarek i położnych, samorządu aptekarskiego, samorządu diagnostów laboratoryjnych oraz samorządu fizjoterapeutów.

"Pragniemy przypomnieć, że samorządy zawodów medycznych zrzeszają i reprezentują wszystkie osoby wykonujące te zawody w Polsce, zaś reprezentanci zawodów medycznych wybierani są w ramach demokratycznych procedur określonych ustawą. Wyrażamy zdanie, uwagi i postulaty kilkuset tysięcy pracowników medycznych, którzy od roku z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem stoją na pierwszej linii obrony przed pandemią. Pomimo, że chcąc podzielić się naszym doświadczeniem, wiedzą i spostrzeżeniami już wcześniej prosiliśmy Pana Prezydenta o spotkanie, do takiego spotkania nie doszło" - podkreślili autorzy listu.

Nietakt i lekceważenie

Jak wskazują, dokonywanie ustaleń dotyczących systemu ochrony zdrowia bez uczestnictwa przedstawicieli zawodów medycznych ustawowo umocowanych do reprezentacji tych zawodów odbierają "z nieukrywanym rozżaleniem". Przekonują, że to przedstawiciele samorządów zawodowych dysponują najszerszą wiedzą odnośnie palących problemów w ochronie zdrowia i są naturalnym partnerem do prowadzenia negocjacji w tej materii.

"Dlatego brak zaproszenia na zorganizowane wczoraj spotkanie w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia w czasie pandemii uważamy nie tylko za wielki nietakt, ale również odbieramy jako lekceważenie profesjonalistów medycznych oraz marginalizację naszego głosu, często krytycznie oceniającego działania władz publicznych w walce z pandemią" - napisali.

Według nich, taka sytuacja jest kolejnym przykładem unikania przez przedstawicieli władzy publicznej merytorycznej debaty z reprezentantami środowisk medycznych.

Wyrazili oczekiwanie na lepszą współpracę z Kancelarią Prezydenta RP w dobie epidemii.

Pod listem podpisali się:

  • Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas
  • Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska
  • Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
  • Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja
  • Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz