Dobre wyniki wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego

24 Lutego 2021, 9:14 Lekarze

Są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r. Jak pokazały, trwająca pandemia nie przeszkodziła w przyszłym lekarzom w przygotowaniu się do egzaminu, bo wyniki były znacznie lepsze niż w sesji jesiennej.

Jak poinformowało Centrum Egzaminów Medycznych, "są już dostępne wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021 r."

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4779 osób, uzyskując średnio 167,3 punktu.

Maksymalny wynik wyniósł 196, a minimalny 54 punkty. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 200

Osiemdziesięciu jeden zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc.

Sesja wiosenna poszła znacznie lepiej niż ubiegłoroczna sesja jesienna, gdy do egzaminu przystąpiło 6330 osób (jedna osoba została zdyskwalifikowana), uzyskując średnio 122,5 punktu. Wówczas maksymalny wynik wyniósł 169, a minimalny - 44 punkty. Tysiąc czterystu pięćdziesięciu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 - 4 zadania zostały unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Źródło: CEM

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz