COVID-19 a szczepienia pacjentów onkologicznych

24 Lutego 2021, 12:43

Narodowy Instytut Onkologii przypomina, że zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia do I etapu szczepień kwalifikują się chorzy z chorobą nowotworową, u których po 31 grudnia 2019 r. jest prowadzone leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie) lub radioterapia. Instytut zachęca do zgłaszania się do Narodowego Programu Szczepień.

NIO wskazał, że decyzja ministra została podjęta na podstawie opinii Narodowego Instytutu Onkologii, medycznych towarzystw onkologicznych i stowarzyszeń pacjentów onkologicznych. 

"Przypominamy, że chorzy na nowotwory mają znacznie większe ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. Stanowi to uzasadnienie dla traktowania ich jako priorytetowej grupy, a szczepienie przeciwko COVID-19 stanowi ogromną szansę na uniknięcie zarówno wczesnych jak i późnych następstw zakażenia i zmniejszenia zagrożenia związanego z chorobą nowotworową" - wskazuje Instytut.

Zachęca więc swoich pacjentów do zgłaszania się do Narodowego Programu Szczepień i punktów szczepień zgodnie z przydziałem jaki otrzymają.

Jak podkreślają międzynarodowe i polskie towarzystwa naukowe i eksperci korzyści wynikające ze szczepienia znacznie przewyższają ryzyko związane ze szczepionką, i właściwie z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji (jak pacjenci bezpośrednio po przeszczepie komórek krwiotwórczych czy w głębokiej immunosupresji po leczeniu systemowym) chorzy na nowotwory nie mają przeciwwskazań do szczepień przeciw SARS-CoV-2.​

Źródło: NIO-PIB

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz