Rząd nie wymusza, to szpitale same chcą zadbać o jakość leczenia

25 Lutego 2021, 13:25 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził właśnie kodeks dobrych praktyk zarządczych opracowany przez Polską Federację Szpitali. Oznacza to, że dyrektorzy mogą wdrażać u siebie rozwiązania opisane w dokumencie, a tym samym mieć pewność, że spełniają normy dotyczące ochrony danych osobowych pacjentów.

Od wielu lat system ochrony zdrowia, a zwłaszcza pacjenci,nie mogą się doczekać ustawy o jakości w ochronie zdrowia. Jej wprowadzenie zapowiadał Adam Niedzielski, obecny minister zdrowia, jak i wcześniej rząd Platformy Obywatelskiej. Rząd PO skierował nawet do konsultacji społecznych projekt ustawy w tym zakresie, ale ostatecznie żadne przepisy nie zostały uchwalone. Zaś minister A.Niedzielski jest obecnie zajęty zwalczaniem epidemii koronawirusa. Jakość w szpitalach kontroluje tylko czasem Rzecznik Praw Pacjenta po sygnałach od obywateli, że ich prawa pacjenckie mogą być łamane.

Wskazówki jak stosować RODO

Szpitale zaczęły się więc samoregulować i wprowadzać pewne standardy jakości we własnym zakresie. Temu ma m.in. służyć kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia, który opracowała Polska Federacja Szpitali przy współpracy z innymi szpitalami. P

race nad nim trwały od 2017 r. i właśnie pozytywnie zaopiniował go Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oznacza to, że podmioty wykonujące działalność leczniczą, chcące zapewnić pacjentom wysoki poziom ochrony ich danych osiągnięty w projekcie kodeksu, mogą rozpocząć dostosowywanie do jego postanowień.

Kodeks dla szpitali wymagał akceptacji PUODO, gdyż są w nim rozwiązania dotyczące doprecyzowania zasad ochrony danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia.

– Inicjatywa opracowania projektu kodeksu narodziła się jako odpowiedź na liczne wątpliwości i problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem RODO, które na początku obowiązywania nowych regulacji miały podmioty lecznicze – tłumaczy Ligia Koronowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. –Dlatego nasz kodeks wyznacza pożądany standard ochrony danych osobowych, który zapewnić ma pacjentom lepszą gwarancję poszanowania ich prywatności, a placówkom medycznym pewność w zakresie wymogów i zasad prawidłowego postępowania- dodaje Ligia Koronowska.

Prosto opisane rozwiązania do szybkiego wdrożenia

Regulacje zaproponowane w projekcie kodeksu skupiają się na najczęstszych przypadkach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności wrażliwych danych o stanie zdrowia, w praktyce funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

- Nie tylko doprecyzowują wymogi RODO w kontekście krajowych przepisów z zakresu prawa medycznego, tłumacząc m.in. różnice w zasadach dostępu do kopii danych osobowych i dostępu do dokumentacji medycznej czy też warunków stosowania monitoringu wizyjnego, ale także zawierają propozycje wzory dokumentów oraz przykładowe procedury. Całość napisana jest w miarę prostym, a jednocześnie precyzyjnym językiem - wskazuje Paweł Kaźmierczyk, prawnik z kancelarii DZP, która zaangażowana była w opracowanie dokumentu. Wskazuje, że stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania będzie mogło służyć do wykazania części obowiązków wynikających z RODO. 

Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych opisuje  praktyki zgłoszone przez same szpitale. Oprócz ochrony danych osobowych, dotyczą m.in. zarządzania kadrą, zarządzania IT czy częścią medyczną szpitala.

Jedno z rozwiązań zarządczych opisanych w kodeksie bazuje na praktykach jakie wdrożył u siebie Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu. Dyrekcja toruńskiego szpitala zauważyła, że wiele problemów na oddziale generuje jej bałagan w kolejkach. Toteż wyznaczyła koordynatorów procesów stanowiących „wąskie gardła” procesu leczenia. Tak np. za koordynację procesu obsługi przyjęć planowych odpowiada asystent do spraw koordynacji przyjęć planowych. Za spięcie procesu poszpitalnej obsługi pacjenta odpowiada zaś asystent do spraw obsługi poszpitalnej pacjenta.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz