Dodatkowy miesiąc na wypracowanie założeń dot. restrukturyzacji szpitali

26 Lutego 2021, 14:29 Ministerstwo Zdrowia

Do 31 marca tego roku, czyli o dodatkowy miesiąc, minister zdrowia przedłużył czas na przedstawienie przez specjalny ministerialny zespół założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali.

Przypomnijmy, że zespół został powołany 23 grudnia ub. roku i dostał czas do 28 lutego na przygotowanie założeń dot. restrukturyzacji szpitali. Prace te wzbudziły sprzeciw dyrektorów szpitali powiatowych oraz przedstawicieli samorządów.

W środę przewodniczący tego zespołu wiceminister Sławomir Gadomski w Sejmie mówił o powodach i planach dot. restrukturyzacji szpitali.

Założenia ustawy ws. reformy szpitalnictwa poznamy do 28 lutego

W myśl opublikowanego w piątek 26 lutego br. zarządzenia MZ ws. utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w § 6 w pkt 1 wyrazy „28 lutego” zastępuje się wyrazami „31 marca”.

Tym samym zespół zyskał dodatkowy miesiąc na przygotowanie założeń w zakresie restrukturyzacji szpitali.

Na razie nie zmieniono terminu na przygotowanie samego projektu ustawy w tym zakresie. Na to zespół ma czas do 31 maja br.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz