Kilkanaście zł podwyżki dla medyka

26 Lutego 2021, 14:45 Lekarze

Rząd planuje dać 19 zł podwyżki miesięcznie lekarzom specjalistom. Medycy zaś alarmują, że nie ma nawet zachęt finansowych, aby podejmować szkolenie w deficytowych specjalizacjach jak psychiatria dziecięca czy ratownictwo medyczne.

W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. opracowania siatki płac w ochronie zdrowia.  Po pierwszych kilku zebraniach, gdy strona rządowa, związki zawodowe i pracodawcy zajmowali się głównie uwarunkowaniami historycznymi siatki płac, w piątek kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, przedstawiło swoje propozycje. Podało nowe współczynniki pracy w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.  

 

1,31 współczynnik korygujący

Wynika z nich, że:

  • lekarz ze specjalizacją II stopnia miałby współczynnik 1,31 i zarabiałby minimalnie miesięcznie 6 769 zł 
  • lekarz ze specjalizacją I stopnia miałby współczynnik 1,3 i zarabiałby minimalnie miesięcznie 6 201 zł
  • lekarz bez specjalizacji miałyby współczynnik 1,06 i zarabiałby 5 478 
  • pielęgniarka, z wykształceniem wyższym, licencjatem miałaby 0,73 i zarabiałaby 4 186 zł

 

Lekarze nie są zadowoleni z zaproponowanych rozwiązań.

Tym bardziej, że Ogólnopolski Związek Zawodowy od lat mówi o trzech średnich krajowych pensjach, jako godnej pensji dla lekarza specjalisty i o tym, że trzeba zachęcić finansowo medyków, aby podejmowali specjalizacje w dziedzinach deficytowych tj. psychiatria dziecięca czy medycyna ratunkowa. 

- Z propozycji rządu wynika, że podwyżki dla lekarzy specjalistów będą wynosić de facto 19 zł. Bo skoro specjalista zarabia teraz 6750 zł minimalnie, a od lipca tego roku ma to być 6 769 zł - wskazuje Michał Sinica z Porozumienia Rezydentów. Podkreśla, że porozumienie rezydentów zawarte z poprzednim ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim przewidywało inną proporcję co do wzrostu płac

Tyle innych źródeł dochodu

Niemniej jednak,rząd odwołuje się cały czas do ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która określa najniższe prawem gwarantowane wysokości wynagrodzeń zasadniczych. 

To z niej wynika, że lekarz specjalista, powinien zarabiać minimalnie 6 563 w 2021r. więc i tak dostaje podwyżkę. Poza tym, argumentem strony rządowej jest to, że medycy mają także dodatki za wysługę lat, za dyżury, za pracę zmianową.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz