Powstał zespół ds. aktywnych substancji farmaceutycznych przy Ministerstwie Rozwoju

01 Marca 2021, 15:58 Jarosław Gowin

Premier Jarosław Gowin powołał Zespół ds. aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

Do zadań Zespołu 

 1. opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego obywateli;
 2. przygotowanie analizy wydajności polskiego przemysłu farmaceutycznego, pod kątem możliwości wytwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych w kraju;
 3. identyfikacja barier systemowych związanych z relokacją produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych do kraju;
 4. analiza i rekomendowanie kierunków zmian przepisów prawa oraz dokumentów programowych w zakresie aktywnych substancji farmaceutycznych w celu realizacji działań wskazanych w Strategii Farmaceutycznej dla Europy oraz w Krajowym Planie Odbudowy;
 5. realizowanie zadań wynikających z projektu „Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłem farmaceutycznym;
 2. Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii;
 3. Członkowie Zespołu – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
 • ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
 • ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 
 • ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków,
 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, w szczególności ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w obszarze polityki lekowej i farmacji oraz przedstawicieli:

 1. Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”;
 2. Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 3. Krajowych Producentów Leków;
 4. Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED;
 5. Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA;
 6. Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI.

źródło: Krajowi Producenci Leków

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz