Pielęgniarki szybciej poprawią egzamin specjalizacyjny

02 Marca 2021, 10:51 matura egzamin

Określenie nowego wzoru dyplomu uzyskania tytułu specjalisty, a także możliwość szybszego przystąpienia ponownie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, w przypadku niezdania poprzedniego - takie zmiany przewiduje projekt noweli rozporządzenia dot. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Jak wyjaśnia MZ, określenie nowego wzoru dyplomu i zabezpieczenie dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w papierze i w druku utrudni  wszelkie przejawy czy próby fałszowania dokumentu wydanego przez Centrum.

Obecnie obowiązujące wzory dyplomu nie spełniają bowiem wymagań wynikających z funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych określonych w ustawie z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 lipca 2019 r. ws. wykazu dokumentów publicznych i rozporządzeniu MSWiA z 2 lipca 2019 r. ws. wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

 

Dłuższy termin na złożenie wniosku o egzamin

Ponadto projektowane przepisy zakładają również zmianę terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) na sesję wiosenną z 31 października na 30 listopada.

Wydłużenie terminu składania wniosków o egzamin do końca listopada - jak wskazuje MZ - umożliwi większej liczbie osób przystąpienie do egzaminu państwowego w sesji wiosennej, a tym samym wcześniejszą możliwość uzyskania tytułu specjalisty i wejścia na rynek pracy wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i położnych.

Obecnie termin składania wniosków o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego specjalizacyjnego (PES) upływa 31 października (w danym roku). W związku z tym osoby, które przystąpiły do egzaminu w listopadzie, a uzyskały wynik negatywny oraz osoby, które planowały przystąpić do egzaminu, a nie przystąpiły nie mają możliwości złożenia wniosku o zakwalifikowanie do PES na następną sesję wiosenną, a tym samym muszą czekać na przystąpienie do egzaminu państwowego w sesji jesiennej, czyli rok.

"Projektowana zmiana pozwala na skrócenie czasu oczekiwania osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu PES o okres 1 roku. Oczekiwanym efektem projektowanej zmiany będzie wcześniejsze zasilenie rynku pracy odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną" - wyjaśnia MZ.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz