Porody rodzinne a testy na COVID. Co z prawami pacjenta?

02 Marca 2021, 11:42 dziecko noworodek tata

Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane w jednym z wielkopolskich szpitali za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Nieprawidłowości polegały na wymaganiu od osób towarzyszących przy porodzie (tzw. „porody rodzinne”) wykonania uprzednio testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i dodatkowo zapłacenia za ten test, co narusza prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, wprowadzone w szpitalu zasady porodów rodzinnych przewidywały, że podczas porodu rodzącym pacjentkom towarzyszyć mogą wyłącznie osoby, które wykonały w szpitalu test na obecność wirusa SARS-CoV-2 i uzyskały wynik ujemny. Co więcej, szpital pobierał opłatę w wysokości 100 zł za wykonanie testu.

Rzecznik po przeprowadzeniu postępowania uznał, że stosowane praktyki naruszają zbiorowe prawa pacjentów do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

"Opisana praktyka jest niezgodna z zaleceniami w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii choroby COVID-19, ustalonymi wspólnie przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie perinatologii. Wytyczne te nie zakładają obowiązkowego przeprowadzenia testów na COVID-19 u wszystkich osób towarzyszących w porodzie, niemniej osoby towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej i przestrzegania procedur sanitarnych"- wskazuje Rzecznik.

Jednocześnie dodaje, że w indywidualnych przypadkach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia testu, ale odgórne wymaganie jego wykonania od wszystkich osób chcących towarzyszyć w porodzie ogranicza prawo rodzących pacjentek do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

Rzecznik Praw Pacjenta nakazał zaniechanie powyższych praktyk i oczekuje na wykonanie decyzji przez szpital.

Źródło: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz