Siatka płac: spotkanie przesunięte i w mniejszym składzie

02 Marca 2021, 14:36 pieniądze

Na przyszły wtorek (9 marca) przesunięte zostało zaplanowane na dziś (wtorek, 2 marca) posiedzenie prezydium Trójstronnego Zespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Zespół, który od początku lutego pracuje nad nową siatką płac, na razie nie osiągnął kompromisu. Teraz ma spotkać się jego prezydium, aby ustalić dalszy tryb prac.

 

Przypomnijmy, że zespół pracuje od początku lutego nad nową siatką płac, czyli przygotowaniem propozycji nowych współczynników, od których zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Tym samym mają nastąpić zmiany w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zespół spotkał się w lutym trzy razy, jednak do kompromisu na razie daleko. Propozycje MZ są bowiem znacznie niższe niż oczekiwania poszczególnych grup medyków. Fizjoterapeuci zdeterminowani ws. płac. Będą protesty?Związek lekarzy: czy rząd zlikwiduje publiczną ochronę zdrowia?Co ustalono na kolejnym posiedzeniu zespołu ds. wynagrodzeń?Siatka płac: o kompromis będzie trudnoSiatka płac: co przyniosło spotkanie trójstronnego zespołu?

Jak poinformowała we wtorek w rozmowie z Polityką Zdrowotną Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura prasowego MZ, zmiana terminu posiedzenia prezydium nastąpiła na wniosek Pracodawców RP poparty przez BCC oraz Związek Rzemiosła Polskiego, a także za zgodą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Posiedzenie prezydium ma się więc odbyć 9 marca br.

Tylko prezydium

O ile była zgoda, co do przesunięcia terminu spotkania, to zastrzeżenia budzi to, że kolejne spotkanie odbyć ma nie cały zespół, ale prezydium. Dotychczas w pracach zespołu brali też udział w roli ekspertów m.in. przedstawiciele samorządów zawodowych medyków.

Naczelna Izba Aptekarska wyraziła we wtorek sprzeciw wobec toczących się prac w ramach Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, powołanego zarządzeniem MZ z 28 września 2020 r.

"Należy wskazać, że zgodnie z zarządzeniem w pracach Zespołu, poza przedstawicielami MZ ora NFZ, mogą uczestniczyć przedstawiciele wskazania przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców. Uczestnictwo przedstawicieli samorządów zawodowych w pracach Zespołu, w tym NIA, nie zostało jednak uwzględnione. Jak podkreśla Izba, od lutego w sposób pośredni została zrealizowana prośba samorządu aptekarskiego o aktywne uczestniczenie w pracach nad zmianami w ustawie. Umożliwiono przedstawicielom NIA na uczestniczenie w pracach Zespołu w roli ekspertów RDS"- wskazuje NIA.

Jednak w opinii NIA, prace zespołu nie zmierzają w kierunku wypracowania rzetelnych propozycji zmian w ustawie uwzględniających wszystkie zawody medyczne. Jak podkreśla, w myśl przepisów jest uprawniona jest do negocjowania warunków pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni, więc oczekuje rozpoczęcia konstruktywnego dialogu z przedstawicielami NIA.

Gra na zwłokę?

Z kolei przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek wskazuje, że kolejne spotkanie tylko w gronie prezydium zespołu odsuwa w czasie wypracowanie konkretnych rozwiązań.

Jak wyjaśnia, prezydium może tylko ustalić np. dalszy harmonogram prac, ale nie jest władne, aby podejmować decyzje co do propozycji zmian w siatce płac. - Cała rzecz polega na tym, że minister zapowiedział, że koniec prac będzie w marcu, tylko nie powiedział w którym roku - podkreśla T. Dybek i  dodaje, że zmiana w trybie prac spowoduje kolejne opóźnienia i odwlekanie przyjęcia rozwiązań dot. minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

- Presja będzie do końca maja, bo pracodawca musi mieć podpis grupy społecznej do końca maja - wskazuje.

Tryb dalszych prac

Maria Ochman z NSZZ Solidarność podkreśla, że spotkanie w gronie prezydium wynika z potrzeby ustalenia dalszego trybu prac nad projektem zmian w siatce płac. - Było zebranie opinii, bo spotykał się zespół po to, aby zebrać opinie. Natomiast decyzje co do dalszego procedowania podejmuje Prezydium - wyjaśnia. Jak dodaje, również poprzednio to właśnie prezydium zdecydowało, że w lutym odbędzie się seria rozmów z ekspertami, którzy byli doproszeni do prac zespołu. - Trzeba ustalić dalsze postępowanie i tryb, a trudno, aby ustalać to w gronie 40 osób - dodaje.

Również Andrzej Mądrala z Pracodawców RP wskazuje, że trzeba ustalić dalszy tok prac nad zmianami w siatce płac i po to będzie zaplanowane spotkanie prezydium zespołu.

Jak wyjaśnia wniosek Pracodawców RP o przesunięcie terminu posiedzenia prezydium o tydzień wynika natomiast z potrzeby uzgodnień z przedstawicielami innych partnerów m.in. z Izby Lekarskiej. 

To, że o kompromis w zakresie wynagrodzeń nie będzie łatwo, było pewne. Można się było również spodziewać, że prace nad tak istotnym projektem nie zakończą się w przeciągu miesiąca. Teraz pozostaje czekać na decyzję prezydium Zespołu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz