Prawa pacjenta: będą szkolenia dla personelu medycznego

02 Marca 2021, 14:52 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Do przestrzegania praw pacjenta nie wystarczy ich znajomość, ale niezbędna jest także umiejętność stosowania ich w praktyce, począwszy od rejestracji pacjenta, aż przez cały proces leczniczy. Stąd Ministerstwo Zdrowia rusza z projektem dofinansowanym z Funduszy Europejskich, w którym Rzecznik Praw Pacjenta będzie szkolił personel medyczny ze znajomości takich przepisów. Kto i kiedy może skorzystać ze szkoleń?

W trakcie szkoleń - jak zapowiada MZ - poruszone zostaną najczęstsze problemy z perspektywy organizacyjnej, a będące bardzo uciążliwe dla pacjentów i mające wpływ na postrzeganie służby zdrowia. To również analiza działań i rozwiązań wdrażanych w tym zakresie przez poszczególne podmioty lecznicze. Projekt ma także poprawić sposób komunikowania się personelu z pacjentem.

Celem projektu pod nazwą „Po pierwsze pacjent – działania Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz poprawy jakości usług zdrowotnych” jest zwiększenie wiedzy wśród personelu medycznego na temat uprawnień pacjentów do korzystania z opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Cykl szkoleń ma objąć kadrę zarządzającą, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych jak i personel administracyjny. Ponadto w kursach będą brać udział także pracownicy telefonicznej informacji pacjenta. To właśnie tam najczęściej zgłaszają się pacjenci ze swoimi problemami. 

- Jestem przekonany, że podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji personelu zaangażowanego w proces udzielania świadczeń, zwiększy bezpieczeństwo pacjenta na całej ścieżce procesu diagnostyczno-terapeutycznego i poprawi jakość oferowanej opieki - mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

 

Praktyczny poradnik dla placówek

W projekcie zostanie powołany zespół ekspertów, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Celem zespołu będzie opracowanie praktycznego poradnika dla podmiotów leczniczych. Ma on zawierać rekomendacje dot. dobrych praktyk w przestrzeganiu praw pacjentów, kierując się przede wszystkim potrzebami pacjentów.

Projekt zakłada przeszkolenie 1 540 osób i objęcie działaniami projakościowym 350 placówek podstawowej opieki zdrowotnej i 50 szpitali.

- Wszyscy wiemy, że musimy wiele zmienić, by system ochrony zdrowia był bardziej dostępny, bezpieczny i przyjazny dla pacjentów. Chcemy, aby pacjent nie tylko miał realny dostęp do świadczeń medycznych, ale też czuł się bezpiecznie w czasie całego procesu terapeutycznego i w tym obszarze niezbędna jest edukacja na linii lekarz – pacjent – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 r. Jego wartość to ponad 4,7 mln zł, z czego ponad 4 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz