Jakie zmiany w zarządzeniu NFZo programach lekowych?

03 Marca 2021, 10:17 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował projekt noweli zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Jakie zmiany przewiduje?

Chodzi o projekt zmian w zarządzeniu ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Projekt trafił do opiniowania. 

Jak wyjaśnia NFZ, projekt zmienionego zarządzenia wynika "z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2021 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 12)".

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany dotyczą:

1)załącznika nr 1k do zarządzenia, określającego Katalog świadczeń i zakresów i polegają na:

a)dodaniu kodu zakresu 03.0000.413.02 „Leczenie pacjentówz chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym,

b)aktualizacji zapisu w wierszu „Uwagi” przy świadczeniu 5.08.07.0000027 „przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z podaniem toksyny botulinowej typu A pod kontrolą elektromiografii, stymulacji elektrycznej mięśnia i/lub ultrasonografii w leczeniu spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu”, poprzez dodanie zapisu „produkt możliwy do rozliczenia jedynie w przypadku zastosowania i wykazania do rozliczenia procedury zgodnie ze słownikiem ICD9: 89.394, 89.395 i/lub 88.793”;

c)aktualizacji zapisu w wierszu „Uwagi” przy świadczeniu 5.08.07.0000028 „hospitalizacja związana z podaniem leku u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2”, w związku z publikacją zarządzenia Prezesa NFZ Nr 37/2021/DSOZ z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) załącznika nr 1l do zarządzenia, określającego Katalog ryczałtów za diagnostykę i polegają na dodaniu kodu świadczenia 5.08.08.0000144 „Diagnostyka w programie leczenia pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

3) załącznika nr 1m do zarządzenia, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych i polegają na:

a)dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnej: 5.08.09.0000006 Bevacizumabum - GTIN: 05415062349342, 05415062349359,

b)dodaniu substancji czynnej i kodu GTIN: 5.08.09.0000196 Ketoanalogi aminokwasów - GTIN: 05909990338511,

c)usunięciu kodów GTIN dla substancji czynnej: 5.08.09.0000015 Entekavirum - GTIN: 05902020926979, 05902020926986,

- w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

4) załącznika nr 3 do zarządzenia, określającego Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów lekowych i polegają na dodaniu wymagań dla programu lekowego B.113. „Leczenie pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

5) załącznika nr 4 do zarządzenia, określającego Wykaz programów lekowych i polegają na dodaniu programu lekowego B.113. „Leczenie pacjentów z chorobami nerek”, w związku ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

6) załącznika nr 5 do zarządzenia, określającego Katalog współczynników i polegają na obniżeniu progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnych o kodach:

a)5.08.09.0000055 sildenafilum (stała doustna postać farmaceutyczna):

b)z 0,0672 na 0,0492;

c)5.08.09.0000065 trastuzumabum (postać dożylna): z 3,9415 na 2,9112,

d)5.08.09.0000061 tobramycinum: z 0,0565 na 0,0472,

e)5.08.09.0000019 everolimusum: z 11,7419 na 10,0820,

- w związku z analizą średnich cen leków w miesiącu grudniu 2020 roku.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz