ABM tworzy Polską Sieć Badań Klinicznych

04 Marca 2021, 9:41 badania

Agencja Badań Medycznych buduje "nową polską markę pod nazwą Polska Sieć Badań Klinicznych".

Celem utworzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych jest wdrożenie jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne  w Polsce. 

Do Polskiej Sieci Badań Klinicznych w pierwszej kolejności przystąpi 10. Beneficjentów konkursu ABM/3/2020 na utworzenie Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Wśród nich są:  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojskowy Instytut Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reichert.

W drugim etapie członkami Sieci zostaną Beneficjenci drugiego konkursu ABM na wsparcie Centrów Badań Klinicznych

Utworzenie krajowej sieci ośrodków badań klinicznych jest inicjatywą wzorowaną na modelach zachodnioeuropejskich. Sieciowanie ośrodków ma przynieść  wymierne korzyści dla wszystkich uczestników procesu czyli szpitali, badaczy i przede wszystkim pacjentów. Głównym celem łączenia ośrodków w sieć jest wdrożenie wspólnego standardu jakości i ujednolicenie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań komercyjnych i niekomercyjnych. Wspólne procesy i wspólne modele zarządzania informacją o badaniu klinicznym mają przyciągnąć do sieci zagranicznych sponsorów i zachęcić ich do realizowania badań przede wszystkim w publicznych ośrodkach - czytamy w komunikacie ABM.

Agencja Badań Medycznych będzie pełniła funkcję mentorską w tworzeniu Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Opracuje i udostępni platformę IT, która będzie głównym narzędziem komunikacyjnym i informacyjnym sieci. Ponadto Agencja będzie inicjować i prowadzić działalność edukacyjną, przygotowywać jednolite wzory dokumentów oraz wspomagać promocję ośrodków. W długotrwałej perspektywie Agencja planuje utworzenie rocznego programu adaptacyjnego, który umożliwi certyfikację ośrodków. 

źródło: ABM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz