Będzie nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia?

04 Marca 2021, 11:53 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jakie rozwiązania przewiduje projekt?

Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

"Rząd chce wprowadzić nowy system planowania strategicznego w ochronie zdrowia. Dzięki temu możliwe będzie lepsze prowadzenie długoterminowej polityki zdrowotnej w naszym kraju. Planowane działania oparte zostaną o potrzeby zdrowotne występujące w polskim społeczeństwie. Celem jest umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania przewidziane są z odpowiednim wyprzedzeniem" - wyjaśnia w skrócie Centrum Informacyjne Rządu.

 

Rozwiązania dotyczące mapy potrzeb zdrowotnych

Projekt przewiduje, że usprawniona zostanie organizacja tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych oraz wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Minister zdrowia będzie opracowywał mapę potrzeb zdrowotnych obejmującą:  analizy demograficzne i epidemiologiczne oraz analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego – zamieszczane one będą na specjalnej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego. Mapa ma obejmować także wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Szef resortu zdrowia ma współpracować w wojewodami, jeśli chodzi o określanie w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa. Mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane będą co roku.

Ponadto projekt przewiduje wzmocnienie nadzoru ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych. "Obecnie brak jest mechanizmów jakiegokolwiek nadzoru, który umożliwiałby zapewnienie, że potrzeby zdrowotne będą brane pod uwagę w działalności poszczególnych instytucji" - przyznano w komunikacie.

Minister miałby ogłaszać mapę potrzeb zdrowotnych w obwieszczeniu. Pierwsza mapa ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Z kolei dotychczasowe Wojewódzkie Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych zostaną rozwiązane. W ich miejsce powołane zostaną nowe, znacznie mniej liczne, wojewódzkie rady do spraw potrzeb zdrowotnych.

 

Plan transformacji

Dotychczasowe priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zostaną zastąpione - jak przewiduje projekt - nowym dokumentem o nazwie plan transformacji. "Chodzi o wzmocnienie roli podmiotów uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu mapy, z wyraźnym rozdzieleniem kompetencji dotyczących określania potrzeb zdrowotnych" - czytamy. 

Utworzony ma zostać krajowy plan transformacji oraz wojewódzkie plany transformacji – dokumenty będą uwzględniać rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Plan transformacji będzie określał potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej na poziomie ponadregionalnym lub wojewódzkim. Plan ustalany będzie na okres 7 lat (pierwsza edycja na okres 6 lat). Za ustalenie i wdrożenie krajowego planu transformacji będzie odpowiedzialny minister zdrowia, natomiast wojewódzkiego planu transformacji – wojewoda. 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz