Zatrudnianie lekarzy spoza UE: sprawa oprze się o SN

04 Marca 2021, 12:14 Lekarze

Sprawa zatrudniania lekarzy spoza UE w Polsce i weryfikowania ich kwalifikacji przy ubieganiu się o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu w naszym kraju oprze się o Sąd Najwyższy. Rzecznik resortu zdrowia zapowiedział zaskarżenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej dot. sposobu rozpoznawania wniosków lekarzy. Samorząd lekarski podkreśla zaś, że jej zaskarżenie czy uchylenie nie zmieni postępowania okręgowych Izb Lekarskich.

Sprawa zatrudniania cudzoziemców i wprowadzone w tym zakresie ułatwienia od początku budziły kontrowersje i sprzeciw środowiska lekarzy. Przepisy jednak zostały przyjęte pod koniec roku, a samorząd lekarski przyjął uchwałę dot. sposobu rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarz lub lekarza dentysty osobom, które uzyskały kwalifikacje poza granicami UE.

"Wyrażamy głębokie rozczarowanie wypowiedzią rzecznika prasowego Ministerstwa Zdrowia, który zapowiedział, że Minister zaskarży do Sądu Najwyższego uchwałę (...) NRL. Uchwała ta ma charakter techniczny i jej zaskarżenie czy uchylenie nie zmieni postępowania Okręgowych Rad Lekarskich" - wskazuje Prezes NRL Andrzej Matyja.

Zweryfikować kwalifikacje

"Nasze niezwykle istotne zastrzeżenia zgłaszane w toku prac legislacyjnych nad przepisami liberalizującymi możliwość podjęcia wykonywania zawodu lekarza w Polsce były bagatelizowane i ignorowane. W konsekwencji uchwalone przez Sejm prawo pozwala Ministrowi Zdrowia na wydanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza osobie o niezweryfikowanych do końca kwalifikacjach i nie znająca języka polskiego, tym samym zagrażając bezpieczeństwu pacjenta" - podkreśla.

Jak przypomina, samorząd lekarski działa na podstawie ustawy o izbach lekarskich oraz na podstawie art. 17 Konstytucji. "Przepis ten stawia przed samorządem lekarskim jedno zasadnicze zadanie - sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Oznacza to także weryfikowanie kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie im PWZ lekarza i lekarza dentysty na terenie naszego kraju. Samorząd nie może uchylać się od tego ustawowego obowiązku zwłaszcza, że służy on przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego polskich pacjentów" - przypomina A. Matyja.

Samorządność zawodowa zagrożona

Według niego, "podważanie ustawowych kompetencji samorządu lekarskiego do weryfikowania kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie PWZ w Polsce lub ograniczanie tej kompetencji jest działaniem godzącym w konstytucyjnie chronioną samorządność zawodową, jak i bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu obywatelom Polski".

Prezes NRL podkreślił, że Rada jest zdziwiona determinacją Ministerstwa Zdrowia w walce o prawo do pracy dla lekarzy spoza UE. "Nie widać podobnej determinacji w działaniach, które miałyby powstrzymać odpływ polskich lekarzy za granicę lub skłonić do powrotu tych, który opuścili nasz kraj" - dodaje.

Jak wskazuje, Ministerstwo Zdrowia, które liczyło na dość istotny napływ lekarzy spoza UE do Polski, do tej chwili wydało 13 pozytywnych decyzji na wykonywanie zawodu w naszym kraju.

"Samorząd lekarski wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru blokować przyjmowania lekarzy z zagranicy, dowodem jest m.in. to, że w 3 przypadkach okręgowe rady lekarskie podjęły już uchwały o przyznaniu PWZ. Pozostałe są w trakcie procedowania i uzupełniania braków formalnych w złożonych wnioskach. Przyznawanie PWZ jest czynnością administracyjną i musi być zgodne z Kodeksem postępowania administracyjnego" - zaznacza A. Matyja.

Zapowiada, że samorząd lekarski będzie bronić swoich racji opierając się na posiadanych opiniach ekspertów prawa administracyjnego. "Jesteśmy przekonani, że nasze działania są zgodne z prawem i służą jego realizacji oraz mają na celu dobro nie tylko środowiska lekarskiego, ale przede wszystkim dobro pacjentów. Wierzymy, że Sąd Najwyższy przychyli się do naszej argumentacji" - podkreśla Prezes NRL.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz