Potrzebny transparentny i przewidywalny proces legislacji w zdrowiu

04 Marca 2021, 12:33 prawo

Na 17 projektów ustaw przygotowanych przez MZ zaledwie 8 trafiło do konsultacji, w przypadku 190 projektów rozporządzeń skonsultowano 134 z nich - wynika z drugiej edycji raportu "Zdrowa Legislacja2". Raport wskazuje na potrzebę zapewnienia transparentnego i przewidywalnego procesu legislacyjnego oraz stworzenie stabilnego prawa, co będzie sprzyjać nowym inwestycjom w zakresie ochrony zdrowia.

Przypomnijmy, że pierwszą edycję raportu opisywaliśmy na początku 2020 r. (nie)Zdrowa legislacja. Biznes potrzebuje lepszych standardów

Organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), przygotowała drugą edycję raportu „Zdrowa Legislacja 2”. Opracowanie prezentuje analizę sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacje mające na celu stworzenie stabilnego prawa, które sprzyja również nowym inwestycjom.

Autorzy podkreślają kluczową rolę transparentności i przewidywalności prawa oraz duża wagę konsultacji społecznych.

W raporcie „Zdrowa legislacja 2”, pragniemy zwrócić uwagę Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów na potrzebę zapewnienia transparentnego i przewidywalnego procesu legislacyjnego – podkreśla Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham. Jak dodaje, "tylko współpraca i partnerskie traktowanie zarówno inicjatorów prawa, jak i podmiotów, których ono dotyczy pozwoli na budowanie zaufania biznesowego, a co za tym idzie - zwiększania skali inwestycji w Polsce".

Polska ma wiele atutów i przewag konkurencyjnych, w tym, przede wszystkim wyjątkowo zdolnych i dobrze wykształconych specjalistów, którzy mogliby swój potencjał realizować w ramach nowych inwestycji firm z sektora biotechnologicznego. Przewidywalne i stabilne prawo w obszarze ochrony zdrowia znacznie zwiększy skalę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju” – wskazujeAndrzej Dziukała, wiceprzewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

W raporcie przeanalizowano akty prawne przygotowywane przez MZ w imieniu Rady Ministrów oraz NFZ, ponieważ to właśnie te akty prawne mają moc wykonawczą, a tym samym bezpośredni wpływ na dostęp pacjentów do świadczeń medycznych, działalność podmiotów leczniczych oraz funkcjonujące w Polsce firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne.

W analizowanym okresie (od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.) Ministerstwo Zdrowia przygotowało:

  • 17 projektów ustaw, z czego do konsultacji trafiło zaledwie 8 z nich (z tego 2 na okres 14 dni i 6 na okres między 21 a 31 dni)

  • 190 projektów rozporządzeń, z czego 134 było poddanych konsultacjom społecznym (średni czas konsultacji to 18,5 dnia)

Ponadto Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował 172 projekty zarządzeń.

Autorzy opracowania celowo nie dokonali porównań wyników tegorocznej analizy z wynikami pierwszej edycji raportu ponieważ ewaluowany okres pokrywa się z początkiem pandemii SARS-CoV-2 – kiedy to znaczna część inicjatyw legislacyjnych musiała być wdrożona szybko, z pominięciem konsultacji społecznych.

 

Najważniejsze rekomendacje

Raport zawiera rekomendacje, których celem jest tworzenie prawa odpowiadającego na wyzwania w systemie ochrony zdrowia oraz stworzenie środowiska sprzyjającego biznesowi i nowym inwestycjom. Autorzy raportu rekomendują: 

  • regulacje prawne powinny być spójne w ramach różnych aktów prawnych,

  • przepisy powinny być możliwie stabilne i niezmienne,

  • istnieje potrzeba podejmowania decyzji w sposób przejrzysty, skonsolidowany i z uwzględnieniem udziału strony społecznej,

  • przeprowadzanie realnej oceny wpływu wprowadzanych rozwiązań,

  • funkcjonowanie jednego organu decyzyjnego,

  • potrzeba zachowania spójności pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Istotne prekonsultacje i głos środowiska

Podczas dyskusji dotyczącej publikacji raportu i problemów, które wymagają zaadresowania w systemie ochrony zdrowia, głos zabrała strona parlamentarna: „Z moich wieloletnich obserwacji, w sytuacji w której powstaje jakikolwiek projekt ustawy, to zanim on przybierze ramy założenia, powinien być bardzo mocno przedyskutowany ze środowiskiem do którego jest adresowany. Apeluję żebyśmy wydłużyli czas procedowania aktów prawnych, żebyśmy mieli czas na dyskusje ze środowiskami i żeby ten proces był bardzo transparentny”stwierdziła Beata Małecka - Libera, senator, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia. 

Z raportu Zdrowa Legislacja 2 wynika jasno, że w trakcie procedowania ustaw, brakuje konsultacji i prekonsulacji. To trzeba naprawić i wyciągnąć z tego wnioski. Prekonsultacje są ważne. Zainteresowani powinni brać udział w tworzeniu prawa - oni się najlepiej na tym znają, gdyż to oni są odbiorcami tego prawa” – dodał Dariusz Klimczak, poseł, członek sejmowej Komisji Zdrowia.

Pełna treść raportu Zdrowa Legislacja 2

 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz