Koordynator w POZ Plus: więcej zadań, wyższe zarobki

04 Marca 2021, 14:12 pieniądze

Koordynatorzy w pilotażu programu POZ Plus będą mieli więcej zadań, ale też wyższe wynagrodzenie. Takie zmiany przewiduje opublikowana przez NFZ nowela zarządzenia.

Chodzi o zarządzenie nr 38/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Jak wyjaśnia NFZ, zmiana w zarządzeniu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację programu pilotażowego POZ PLUS.

Zmiany zarządzenia dotyczą:

  1. zwiększenia zakresu obowiązków koordynatorów o dodatkowe zadania związane z przeprowadzaniem przez koordynatorów instruktażu sanitarnego dla pacjenta, któremu udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej objęte pilotażem w okresie pandemii COVID-19, przeprowadzaniem wstępnego etapu ankiety bilansowej w trybie zdalnym w sytuacjach tego wymagających, informowaniem pacjentów o możliwości zdalnego zapisywania się do programów profilaktycznych;

  2. zwiększenia maksymalnej wysokość grantu koordynacyjnego przeznaczonego na finansowanie wynagrodzenia koordynatora wraz z pochodnymi w wymiarze jednego etatu przeliczeniowego do kwoty 5 500 zł miesięcznie, w związku poszerzeniem zakresu obowiązków koordynatora;

  3. zwiększenia wyceny produktów: bilans podstawowy i bilans pogłębiony o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych nakładów na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego pacjentów poddawanych bilansowi, w tym na: środki ochrony osobistej dla pacjentów i personelu medycznego oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczeń do wizyt pacjentów; 

  4. przesunięcia o 6 miesięcy terminu realizacji dostosowania systemów informatycznych realizatorów pilotażu do potrzeb pilotażu (...).

 

NFZ podkreśla, że skutki finansowe wynikające z nowelizacji zarządzenia dotyczą poszerzenia zakresu realizowanych zadań przez koordynatorów i związane z tym zwiększenie wynagrodzenie za jeden etat przeliczeniowy o 500 zł oraz wzrost wyceny bilansu podstawowego i pogłębionego o 30 zł. W sumie podwyżki te mają dodatkowo kosztować 438 tyś. zł.

Fundusz zapewnia, że kwota ta została zabezpieczona w budżecie projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ+” współfinansowanego z programu PO WER (umowa: POWR.05.02.00-IP.05-00-009/17).

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz