Centra Zdrowia Psychicznego: zmiany w zarządzeniu o pilotażu

05 Marca 2021, 9:40 NFZ

Znowelizowane zarządzenie dotyczące pilotażu centrów zdrowia psychicznego opublikował NFZ.  Uregulowano m.in. zasady dot. wykazywania zasobów personalnych przez podwykonawców.

 

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Jak wyjaśnia NFZ, zmiany w zarządzeniu wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 2364), jak również stanowią doprecyzowanie zgłaszanych przez świadczeniodawców i Oddziały Funduszu wątpliwości.

W związku z umożliwieniem centrum zdrowia psychicznego realizacji świadczeń psychiatrycznych stacjonarnych przez podwykonawcę, uregulowano kwestie dotyczące wykazywania zasobów personalnych podwykonawcy. 

Doprecyzowano sposób realizacji i sprawozdawania świadczeń w ramach pilotażu.

"Uchylenie przepisu § 17 pkt 22 i 23 zarządzenia stanowi konsekwencję usunięcia rozporządzeniem zmieniającym, wskaźników korygujących stosowanych przy rozliczaniu świadczeń psychiatrycznych na rzecz świadczeniobiorców z obszaru działania centrum udzielonych przez innego świadczeniodawcę, jak i świadczeń zrealizowanych przez centrum osobom spoza działania centrum. Jednocześnie w § 17 pkt 21 zarządzenia, kod dotyczący procedury medycznej sprawozdawany w ramach leczenia zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) dostosowano do kodu określonego w słowniku, obowiązującego w systemie informatycznym Funduszu"- czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz