Leki 75 plus: NFZ o rozliczaniu dotacji z budżetu

05 Marca 2021, 9:25 leki pieniądze

Jednolity sposób wypełniania zadań przez NFZ związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji z budżetu państwa na bezpłatne leki dla seniorów - przewiduje zarządzenie opublikowane na stronie NFZ.

Chodzi o zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu i trybu rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotacji z budżetu państwa na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia.

NFZ wyjaśnia, że dokument ten określa jednolity sposób wypełniania zadań związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

W zarządzeniu wskazano w szczególności sposób postępowania oddziałów wojewódzkich i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia związany z monitorowaniem i sprawozdawaniem z poniesionych wydatków w części finansowanej z budżetu państwa na finansowanie leków przysługujących bezpłatnie pacjentom po ukończeniu 75. roku życia.

Źródło: NFZ

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz