Opiekunowie medyczni chcą wspierać pielęgniarki

05 Marca 2021, 17:35 opieka

Lepsze włączenie opiekuna medycznego do systemu ochrony zdrowia poprzez nowe kompetencje będzie działaniem, które odciąży pielęgniarki - podkreśla Bartłomiej Mikołajczyk prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Jak wskazuje, nie chodzi o zastępowanie, ale o to, aby wspomóc pielęgniarki w ich pracy.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza zastrzeżenia do nowej podstawy programowej w programie kształcenia opiekunów medycznych, o czym pisaliśmy tutaj Opiekun medyczny: większe kompetencje budzą wątpliwości

Środowisko opiekunów medycznych jest zdziwione taką reakcją i wskazuje na pewne niezrozumienie konsekwencji nowej podstawy programowej.

Bartłomiej Mikołajczyk, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych wskazuje, że pozytywnym aspektem nowej podstawy programowej jest to, iż różne środowiska widzą potencjał środowiska opiekunów medycznych oraz to, że jest potrzebne lepsze włączenie tego zawodu do systemu ochrony zdrowia.

- Część kwalifikacji była nam znana od dłuższego czasu, a część jest nowa dla nas. Cały czas staramy się rozmawiać z jak najszerszym gronem przedstawicieli innych zawodów i pracodawców tak, aby wiedzieć też z czego wynikają potrzeby np. kierowania do pomocy pielęgniarce na sali operacyjnej - podkreśla.

Według niego, część środowisk patrzy perspektywistycznie. - Mamy problem z niedoborem pielęgniarek, więc podejmowane są działania aby zwiększyć ich liczbę, ale również lepsze włączenie opiekuna medycznego do systemu będzie działaniem, które odciąży pielęgniarki. Nie rozwiąże to problemu braku pielęgniarek, ale sprawi, że będzie to mniej odczuwalne - mówi Polityce Zdrowotnej B. Mikołajczyk.

- Nowy zakres kompetencji ma wspomóc pielęgniarkę na sali operacyjnej, a nie ją zastąpić - podkreśla.

W jego ocenie, to paradoksalne, że z jednej strony pielęgniarki alarmują, że jest ich za mało, a z drugiej nie chcą rozszerzenia wsparcia ze strony opiekunów medycznych. - Te argumenty nie zmieniły się od 14 lat. Opiekun ze swoimi kompetencjami nie zastąpi pielęgniarki. Chodzi o pewne przesunięcie kompetencji, coś co dzieje się na całym świecie i również w Polsce. W tym jest problem, że jest to postrzegane jako zastępowanie, a opiekun medyczny nie zastępuje, ale wspomaga pielęgniarkę - zwraca uwagę B. Mikołajczyk.

Jak dodaje, przyczyną niezrozumienia jeżeli chodzi o zakres kompetencji może być to, że wiele osób nie sięga do źródła, czyli do podstawy programowej, ale korzysta z wiedzy opartej np. na memach, które wprowadzają w błąd. -Podstawa programowa mówi o wsparciu pacjenta, a nie ma w niej takich kompetencji jakie wskazała Rada Pielęgniarek w swoim stanowisku, czyli m.in. cewnikowania pacjenta, pielęgnacji wkłucia centralnego czy iniekcji domięśniowej - tłumaczy.

Według niego, zabrakło dialogu ze środowiskiem pielęgniarek jeżeli chodzi o ten zakres kompetencji i obowiązków. Podkreślił, że przedstawiciele opiekunów medycznych byli na zebraniu Rady Pielęgniarek, jednak żadna dalsza dyskusja nie nastąpiła.

B. Mikołajczyk zwrócił też uwagę, że stanowisko samorządu pielęgniarek jest bardzo emocjonalne, a brakuje argumentów merytorycznych odnoszących się do samej treści podstawy programowej. - Skupianie się na tym, że opiekun medyczny nie ma matury jest absurdalne - uważa.

 

Opiekun medyczny pobierze krew

Wśród nowych kompetencji opiekunów medycznych będzie natomiast pobieranie krwi i materiałów do badań.

- W trakcie pandemii opiekunowie medyczni mieli już możliwość pobierania wymazów w kierunku koronawirusa, co bardzo się sprawdziło i pokazało jak mogą wspomóc system. Brakuje nam pielęgniarek, zanika zawód technika analityki medycznej, więc brakuje osób do pobrania krwi, a z punktu technicznego ta czynność jest prosta i nie wymaga 3-letnich studiów- mówi B. Mikołajczyk.

Wskazuje, że jest to szczególnie istotne w kontekście starzenia się polskiego społeczeństwa i potrzeby pobierania krwi w domach pacjentów od osób niesamodzielnych, które nie mają możliwości dotarcia do punktu pobrań.

Zwraca ponadto uwagę, że szkolenie opiekunów medycznych wydłużono i zmieniono jego formę. - Obecnie będzie to 1,5 roku. Zmieniono też formę z zaocznej, na stacjonarną lub dzienną, czyli będzie to 3,4 lub 5 dni nauki w tygodniu - wyjaśnia.

Zaznacza, że "opiekunowie medyczni są otwarci na dyskusję nad wszelkimi pomysłami dotyczącymi kolejnego rozszerzenia ich kompetencji, bo chodzi o to, aby system ochrony zdrowia działał jak najlepiej, o to, aby odciążyć pielęgniarki i zapewnić jak najlepszą jakość opieki pacjentom".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz