Parlamentarny tydzień w pigułce

08 Marca 2021, 9:27 kalendarz

Wtorek

SEJM

09:30 Parlamentarny Zespół ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. W planach posiedzenia m.in. 

Kontynuacja prac nad ustawowym uregulowaniem zawodu psychologa

13:00 Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. W planach posiedzenia m.in. 

Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat funkcjonowania nowych rozwiązań w związku ze sporządzonym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


SENAT

11:00 Wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, Senackiego Zespołu - Zdrowie Polaków oraz Parlamentarnego Zespołu Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W planach posiedzenia m.in. 

„Ratujmy dzieci w kryzysie psychicznym”.

Środa

SEJM

10:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. W planach posiedzenia m.in. 

„Informacja Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie planowanych zmian w systemie wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, w szczególności w zakresie: 1. założeń planowanej reformy systemu orzecznictwa oraz harmonogramu jej przygotowywania i wdrażania, 2. założeń reformy „Edukacja dla wszystkich” oraz harmonogramu jej przygotowywania i wdrażania, 3. planowanych zmian w ustawie „Za życiem” oraz harmonogramu jej przygotowywania i wdrażania, 4. możliwości zmian w systemie i wysokości świadczeń np. możliwości łączenia pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zawodową.”

12:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in. 

„Informacja na temat szczepień ochronnych przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych jako grup zawodowych szczególnie narażonych na zakażenie. – przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji i Nauki.”

15:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. W planach posiedzenia m.in. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji i Nauki na temat stanu przygotowań do powrotu uczniów do szkół, testów przesiewowych nauczycieli oraz szczepień nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.


SENAT

14:00 Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W planach posiedzenia m.in. 

Informacja Ministra Zdrowia na temat przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Czwartek

SEJM

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia m.in. 

Nadrobić opóźnienia - o koniecznych zmianach w standardach leczenia raka nerki.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz