Teleporada w POZ przestaje być standardem. Jest nowela rozporządzenia

08 Marca 2021, 20:47 stetoskop telefon informatyzacja

W poniedziałek (8 marca) wieczorem opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelę rozporządzenia dot. standardu organizacyjnego teleporady w POZ. Nowela przewiduje m.in. że teleporada nie będzie standardem w przypadku dzieci do 6. roku życia. Ponadto wskazano inne wyłączenia,  gdy porada powinna odbyć się osobiście. 

Chodzi o rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Jak przewiduje nowela, teleporada nie będzie standardem w przypadku dzieci do 6. roku życia. W takiej formie będzie można udzielić porady małemu dziecku na życzenie rodzica, a także w przypadku porad kontrolnych w trakcie leczenia, ustalonego wcześniej w wyniku osobistego badania pacjenta.

W odniesieniu do pozostałych pacjentów wpisane zostały wyłączenia, gdy teleporada nie może być stosowana. Regulacja przewiduje m.in. że porada musi odbyć się stacjonarnie, jeśli pacjent lub jego opiekun nie wyrazi zgody na odbycie jej w formie zdalnej. 

Dotyczy to też wizyt pierwszorazowych po zapisaniu do lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ.

Ponadto dotyczy to pacjentów z podejrzeniem nowotworu, a także pacjentów z chorobami przewlekłymi gdy doszło do pogorszenia lub zmiany objawów. 

Zdalna porada odbywać się będzie nadal w sytuacji, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest zakażony wirusem SARS-CoV-2.

Minister zdrowia w piątek uzasadniał potrzebę zmiany w standardzie dot. teleporady w POZ tym, że zdalne świadczenia są nadużywane. Do tej pory teleporady były stosowane standardowo z wyłączeniem dzieci do drugiego roku życia. 

Rozporządzenie ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia, czyli 15 marca br.

Źródło: Dziennik Ustaw

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz