Polskie API zastąpi import z krajów azjatyckich?

Duża część produkcji API (substancje czynne leków) pochodzi obecnie z Chin i Indii, jednak braki w dostawach leków, w ostatnim czasie spowodowały, że zarówno Unia Europejska, jak i Polska, próbują znaleźć alternatywy, aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe. Plany odbudowy krajowej produkcji API powinny uwzględniać m.in. na długoletnie prognozy dotyczące spłaty długu zdrowotnego po pandemii, jak też związane ze starzeniem się społeczeństwa.

Temat wspierania krajowej produkcji leków przewija się już od kilku lat; wcześniej pod hasłem Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, a teraz raczej zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju. Wsparcie produkcji leków - czy doczekamy się konkretów?

Istotne jest, aby odbudowa krajowej produkcji API powstawała w oparciu o konkretne dane dot.  m.in. długoletnich prognoz w zakresie zdrowia Polaków, jak też rzeczywistych potrzeb, m.in. listy najczęściej kupowanych substancji w aptekach.

- Plan odbudowy krajowej produkcji API powinien bazować zarówno na długoletnich prognozach biorących pod uwagę spłatę pandemicznego długu zdrowotnego – czyli nadrobieniu zaległości w świadczeniach i inicjowaniu terapii związanych z ograniczonym dostępem do służby zdrowia a także ocenie nowych wyzwań wynikających ze starzenia się społeczeństwa” – uważa dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence.

Jak dodaje, "niezbędna, w planowaniu podnoszenia bezpieczeństwa lekowego kraju, jest koordynacja z działaniami Unii. A kluczem do powodzenia, wydaje się, wykorzystanie i rozwój już istniejących zasobów – powróci zatem temat, funkcjonujący kiedyś pod nazwą RTR. Teraz RTR, nie tylko ze zmienionej już nazwy, ale ze swej istoty to – par excellence – bezpieczeństwo lekowe kraju".

Jak przypomina PEX, w Ministerstwie Zdrowia powstał Zespół, który ma zająć się kwestią produkcji API w Polsce.

"Aktualnie, duża część produkcji API pochodzi z Chin i Indii, zaopatrują się tam – ze względu na stosunkowo niskie koszty – praktycznie wszystkie firmy farmaceutyczne. Braki w dostawach leków, w ostatnich paru latach, obnażyły problem uzależnienia od dostaw krajów azjatyckich. Zarówno Unia Europejska jak i Polska próbują znaleźć alternatywy, tak by bezpieczeństwo w dostępie do leków nie zależało od aktualnych dostawców API" - wskazuje PEX. Europejska Unia Zdrowotna remedium na sytuacje kryzysowe

Podaje też listę molekuł, które są najczęściej sprzedawane w aptekach według danych za 2020 r. (dane w DDD – czyli wystandaryzowanych dawkach). Są to RAMIPRILUM, ACIDUM FOLICUM, ROSUVASTATINUM, ATORVASTATINUM, AMLODIPINUM, METFORMINUM, LEVOTHYROXINUM NATRICUM, NEBIVOLOLUM, BISOPROLOLUM, TELMISARTANUM.

Rozwój sektora leków w Krajowym Planie Odbudowy

Warto przypomnieć, że rozwój sektora leków i wyrobów medycznych, to jeden z elementów w krajowym planie odbudowy zdrowia stanowiącym część Krajowego Planu Odbudowy A.Niedzielski o krajowym planie odbudowy zdrowia

Jak mówił pod koniec lutego minister zdrowia Adam Niedzielski, prezentują plan w obszarze zdrowia, pandemia pokazała jak bardzo krytyczne jest posiadanie własnych zasobów w zakresie dostępności leków, dostępności do różnych substancji, które potem w warunkach kryzysowych odpowiadają za poczucie bezpieczeństwa.

-Dlatego przewidujemy inwestycje zarówno w infrastrukturę, jak i w badania. Będziemy chcieli rozbudować infrastrukturę produkcyjną, ale jednocześnie prowadzić badania i projekty, których celem jest wytwarzanie nowych substancji - zapowiedział wówczas.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz