Rosną ceny towarów konsumpcyjnych

15 Marca 2021, 13:12 kasa pieniądze

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4%

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług o 7,0% i towarów – o 1,1%). 

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5% (przy wzroście cen usług
o 0,7% i towarów – o 0,4%). 

Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz łączności. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, transportu, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia.

Wydatki na zdrowie pozostają zaś na tym samym poziomie.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz