EMA: szczepionka AstraZeneca jest skuteczna i bezpieczna

18 Marca 2021, 17:15 Szczepienia

Szczepionka przeciw COVID-19 od AstraZeneki jest skuteczna i bezpieczna - poinformowała szefowa Europejskiej Agencji ds. Leków, Emer Cooke podczas specjalnej konferencji podsumowującej badania nad bezpieczeństwem tego preparatu.

W czwartek Europejska Agencja Leków (EMA) zaprezentowała wyniki analiz dotyczących oceny tego, czy zatory zgłoszone jako działania niepożądane podania szczepionki p/COVID-19 firmy AstraZeneca faktycznie miały związek ze szczepieniem.

EMA podkreśla, że nadal nie dowiedziono związku między incydentami zakrzepowo-zatorowymi krótko po podaniu szczepionki AstraZeneca, więc na razie brak wskazań do zaniechania szczepień preparatem AstraZeneca. 

 - Wnioski naukowe które zostały przyjęte dziś przez Agencję dają wszystkim krajom członkowskim UE, do podjęcia świadomych decyzji w zakresie masowych programów szczepiennych - mówiła Emer Cooke.

- W szczepieniach na tę skalę zawsze znajdą się pojedyncze przypadki zdarzeń niepożądanych, które mogą być powiązane ze szczepieniami, zadaniem Europejskiej Agencji ds. Leków jest sprawdzenie czy zdarzenia te mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli UE - dodała

Wyniki analizy Komitetu ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i Oceny Ryzyka
 

- Szczepionka jest skuteczna, bezpieczna a korzyści z jej stosowania są daleko daleko przewyższające ryzyka związane z jej stosowaniem. Nie stwierdzono także żadnych dowodów mówiących o wadzie jakościowej żadnej partii tego preparatu. Przeanalizowano dostępną literaturę oraz przypadki zakrzepów, które zostały zgłoszone przez pacjentów i instytuty zdrowotne - relacjonowała Sabine Strauss, przewodnicząca Komitetu ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i Oceny Ryzyka

Na dzień wczorajszy (17. marca), 7 przypadków koagulacji wewnątrzmięśniowej i 18 przypadków zatorowych zostało zgłoszonych z ponad 20 mln osób, które przyjęły szczepionkę. 

Komitet stwierdził, że liczba zdarzeń zakrzepowo zatorowych po szczepionce jest niższa aniżeli zakładana. Jednocześnie stwierdzono, że nie ma ryzyka większej ilości zdarzeń zatorowo zakrzepowych. Szczepionki, nawet zmniejszają to ryzyko generalnie w związku z zapobieganiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, które mogą nastąpić wskutek zakażenia COVID-19 - informowała przewodnicząca Komitetu przy EMA.

- Niemniej widzieliśmy rzadkie zdarzenia połączenia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z małopłytkowością i krwawieniem. Zdarzało się to w kilku przypadkach w ciągu 14 dni od podania szczepionki. W niektórych przypadkach dochodziło także do zatorów krwi płynących do mózgu - informowała Sabine Strauss. 

- Te zdarzenia mają związek z małopłytkowością krwi generalnie natomiast dowody, które obecnie mamy, nie są w stanie poświadczyć czy są one związane bezpośrednio z podaniem tej szczepionki czy nie. Komitet będzie dalej monitorował te zdarzenia - mowiła

Komitet zasugerował w czwartek, by dodać dodatkowe informacje o potencjalnych działaniach niepożądanych oraz ich symptomach na ulotce i przekazanie jej do opinii publicznej tak by można w przyszłości uniknąć takich zdarzeń. Wezwała ona także do promocji edukacji środowisk medycznych i pacjentów na temat kontrolowania stanu zdrowia przed i po podaniu szczepionki.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz