GUS: kiedy było najwięcej zgonów?

22 Marca 2021, 13:44 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie liczby zgonów według tygodni z ostatnich 20 lat. Dane zawierają więc również statystyk zgonów z czasu pandemii koronawirusa.

Chodzi o zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).

Dane te są opracowywane przez GUS z uwzględnieniem szczegółowych poziomów agregacji, tj. płeć, 5-letnie grupy wieku, podregiony (NUTS-3) zgodnie z NUTS2016 oraz tygodnie zdarzenia. Zbiory zawierają informacje tylko o mieszkańcach Polski.

Prezentowane dane zawierają informacje od 2000 roku i są aktualizowane w cyklach miesięcznych, ok. 15 dnia każdego miesiąca. Dane za lata 2000-2019 są danymi ostatecznymi i nie będą ulegały zmianie, natomiast dane za 2020 i 2021 rok mają status danych wstępnych i będą co miesiąc aktualizowane oraz uzupełniane o kolejne tygodnie.

GUS zastrzega, że ze względu na metodologiczne aspekty badania (proces pozyskiwania i przetwarzania danych z Urzędów Stanu Cywilnego) dane z zakresu ostatnich 4-6 tygodni w szeregu czasowym mogą nie być kompletne.

Jak wynika z danych za 2021 r. w kolejnych tygodniach liczba zgonów wynosiła 11 461, 10 963, 11 009, 10 372, 9 834, 9 882, 10 057, 9 665, 9 521, 9 735. 

Z kolei w danych za 2020 r. wyraźnie widać efekty jesiennej fali koronawirusa. Od 42 tygodnia do końca roku liczba zgonów ze średniej z wcześniejszych tygodni między 7-8,5 tys. wzrosła do ponad 10 tys., a rekordowy był tydzień 45. - z liczbą zgonów 16 242.

Źródło: GUS

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz