Siatka płac: jaki projekt trafił do opiniowania?

01 Kwietnia 2021, 12:15 kasa pieniądze

Resort zdrowia na ostatnim spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia przedstawił wstępny projekt noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Strony dostały 7 dni na przedstawienie swoich uwag, a kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na 9 kwietnia br. Zmiany w siatce płac: MZ przygotowało projekt ustawy

Dotarliśmy do projektu ustawy. Co przewiduje?

Projekt określa podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

 Pracodawcy i organizacje związkowe mają czas na zawarcie porozumień co do sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego do 31 maja br.

"Od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób
określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2021 r." - czytamy w projekcie.

Załącznik przewiduje podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku i przypisanie danym grupom odpowiednich współczynników pracy.

Ponadto projekt przewiduje zmiany w ustawie z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Chodzi o włączenie do wynagrodzenia dodatków wywalczonych w porozumieniach dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych. Projekt noweli przewiduje zapewnienie wynagrodzenia od 1 lipca br. nie niższego niż na dzień 30 czerwca. Chodzi też o przedłużenie po 1 lipca br. wynagrodzeń dla specjalistów zatrudnionych w jednym miejscu.

Do wynagrodzeń liczonych na 30 czerwca nie wlicza się dodatków covidowych.

Jak wskazuje MZ w uzasadnieniu, nowelizacja stanowi realizację ustaleń poczynionych w ramach prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i odzwierciedlonych w stanowisku tego Zespołu z dnia 17 marca 2021 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz