Opieka farmaceutyczna: ministerstwo przedstawiło raport o wdrażaniu

06 Kwietnia 2021, 9:11 leki apteka farmaceuta senior

Ministerstwo Zdrowia opublikowało „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. To efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy MZ. Jakie wnioski płyną z raportu? Kiedy i jakiej opieki farmaceutycznej możemy się spodziewać? 

Jak wskazuje MZ, w trakcie prac Zespołu dokonano szerokich konsultacji dotyczących prawnych, edukacyjnych i praktycznych aspektów procesu wdrażania opieki farmaceutycznej m.in. z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Reprezentantami środowiska lekarskiego, Reprezentantami wydziałów farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych, Reprezentantami studentów, Biurem Profilaktyki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ekspertami prowadzącymi badania naukowe w obszarze opieki farmaceutycznej. 

Raport przedstawia rozwiązania jakie w ramach opieki farmaceutycznej, mogą być zastosowane w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stanie w przyszłości system opieki zdrowotnej na całym świecie. Przykładem takich wyzwań jest starzenie się społeczeństwa i konsekwentny wzrost liczby osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych, pogłębiające się zjawisko polipragmazji  czy niedobór kadr medycznych (lekarzy i pielęgniarek).

 

Siedem usług farmaceutycznych do stopniowego wdrożenia

Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał wraz z kompleksową analizą wdrożenia siedem wybranych usług farmaceutycznych, które  zdaniem Zespołu  pozwolą na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do racjonalnej farmakoterapii.

W Raporcie nie przyjęto żadnych ograniczeń co do zakresu wprowadzanych rozwiązań, w tym możliwości organizacyjnych i czasowych wdrożenia poszczególnych usług. Jak wskazano, przy przyjętych założeniach tak głębokiej integracji opieki farmaceutycznej z publiczną ochroną zdrowia oraz mocnym wzrostem kompetencji grupy zawodowej farmaceutów, jak również istotnym wpływem jaki nowe świadczenie zdrowotne może mieć na budżet płatnika publicznego, celowe jest "stopniowe wprowadzanie usług w dłuższej perspektywie czasowej".

Zespół zwraca uwagę, że niezbędna będzie odpowiednia analiza poziomu realizacji mierników przewidzianych dla poszczególnych celów usług farmaceutycznych w odpowiednim horyzoncie czasowym.

"Choć w Raporcie uwzględniono szczegółowy harmonogram do rozpoczęcia pilotażu i wdrożenia każdej z siedmiu usług niejako w jednym pakiecie (kwartał po kwartale), wizja całościowego i jednorazowego wdrożenia nie wydaje się możliwa do zrealizowania"- czytamy.

Jak uzasadniono, zgodnie bowiem z przyjętą praktyką we wdrażaniu opieki farmaceutycznej na całym świecie, usługi wprowadzane są etapowo, w wieloletniej perspektywie czasowej, w której poddawane są ewaluacji i walidacji. Zdarzało się, że z części z usług rezygnowano, nawet po przeprowadzeniu skutecznej implementacji usługi w system opieki zdrowotnej.

Przegląd lekowy na początek

Jako pierwszą  z usług opieki farmaceutycznej, która miałaby zostać wprowadzona w polskich aptekach w formie pilotażu finansowanego ze środków publicznych Ministerstwo Zdrowia wskazuje na usługę przeglądu lekowego.

Pilotaż w tym zakresie ma być skierowany do pacjentów obciążonych wielolekowością. Celem będzie wykrycie problemów lekowych oraz poprawa efektywności klinicznej stosowanej farmakoterapii.

Kolejne z siedmiu to: Usługa Nowy Lek, Program Drobne Dolegliwości, Recepta kontynuowana, Przekrojowe kwestionariuszowe badania społeczeństwa, Program profilaktyki chorób krążenia oraz Szczepienia w aptekach.

Według MZ, raport Zespołu ds. opieki farmaceutycznej, po Ustawie o zawodzie farmaceuty, jest  kolejnym krokiem do efektywnego wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz