Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: placówki gotowe?

06 Kwietnia 2021, 10:05 ezdrowie informatyzacja komputer

Nie wszystkie szpitale i przychodnie są gotowe na wymianę między placówkami dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, które powinno rozpocząć się od 1 lipca 2021 r. - ocenia wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło. Czy potrzebna jest zmiana planów co do terminu rozpoczęcia wymiany EDM(elektronicznej dokumentacji medycznej)?

A. Cisło w liście do wiceminister zdrowia Anny Goławskiej wskazał, że w piśmie z 8 marca br. przypomniała ona o lipcowym terminie rozpoczęcia wymiany pomiędzy placówkami dokumentów w EDM oraz zawarła "sugestię rozeznania się świadczeniodawców o stopniu gotowości ich dostawców oprogramowania do wdrożenia tej funkcjonalności".

Jak podkreśla A. Cisło, z rozeznania wynika, że nie wszystkie dokumenty EDM mają we wszystkich aplikacjach zaimplementowane szablony, zaś z listów nadsyłanych do NRL w tej sprawie, jak też z opinii, jakie płyną z okręgowych izb lekarskich wnioskować można, że prowadzący podmioty i praktyki mają świadomość nadchodzącej „nowej ery” w prowadzeniu dokumentacji, jednak na plan pierwszy obecnie wybija się przetrwanie ich placówek w obliczu pandemii.

"Spadek liczby pacjentów, zagrożenie zarażeniem, rosnące koszty utrzymania placówki - to wszystko wpływa na oczekiwanie, że Ministerstwo Zdrowia uaktualni kalendarz reformy cyfryzacyjnej do obecnej sytuacji" - podkreśla wiceprezes NRL.

Wskazał też główne bariery, jak np. brak w dokumentacji integracyjnej, jaką dla dostawców przygotowało Centrum eZdrowia, modułu pozwalającego pacjentowi udzielić zgody zarówno na udostępnienie dokumentacji medycznej wytworzonej w innej placówce, jak i wglądu w rejestr zdarzeń medycznych.

Infrastruktura

Ponadto wiceprezes NRL wskazuje na braki w infrastrukturze oraz źródła finansowania.

"W budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia przewidziana jest na bieżący rok kwota  150 mln zł na działania, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przesłanym ostatnio do konsultacji opartym o to upoważnienie  projekcie zarządzenia Prezesa NFZ zaplanowane zostało kolejne dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania jedynie dla usługodawców udzielających świadczeń z rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma (poza POZ) cały czas perspektywy uzyskania takiego wsparcia przez pozostałych usługodawców ze środków unijnych w nadchodzącej, wzbogaconej o budżet Krajowego Planu Odbudowy (KPO) perspektywy budżetowej 2021-2027" - czytamy. NRL postuluje "konieczność wsparcia cyfryzacji dla szerokiego grona usługodawców z przejęciem przez władze publiczne koordynacji dystrybucji środków na cyfryzację, rozproszonych po przynajmniej 3 instrumentach unijnego wsparcia".

Repozytoria

W projekcie wspomnianego KPO, wśród inwestycji w sektorze cyfryzacji wymienia się powstanie centralnego banku danych medycznych (repozytorium). Według A. Cisło, jest to dobrze zdefiniowany cel, jednak pojawia się wątpliwość, czy jest to inwestycja mająca przejąć zasoby dokumentów EDM w dłuższej perspektywie i czy zapisane w Strategii eZdrowia na lata 2021-2025 przejęcie roli repozytoriów przez platformy regionalne jest aktualne.

"Mamy więc sytuację, w której część placówek medycznych dysponuje oprogramowaniem w postaci systemów gabinetowych. Zaledwie niewielki procent tych systemów zawiera w sobie repozytorium EDM, bez którego wymiana dokumentów EDM nie istnieje. Niezwykle kosztowny w ujęciu globalnym proces inwestycji napotyka na problemy wynikające z pandemii, centralne wsparcie ograniczone jest do placówek POZ, a perspektywa wykorzystania w tym celu środków unijnych - zaledwie mgliście zarysowana. Bank danych (repozytorium) finansowany ma być z KPO, który jest na etapie projektu. Do tego wszystkiego, zaprojektowany system udzielania zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej i danych z rejestru zdarzeń medycznych przy obecnym stanie kompetencji cyfrowych pacjentów ograniczy w znaczny sposób krąg osób i podmiotów odnoszących korzyści z wdrożenia tych rozwiązań" - podsumowuje A. Cisło.

Na tej podstawie formułuje wniosek "o konieczności:

  • przyjęcia, iż do czasu zaimplementowania tej funkcji przez wszystkich dostawców raportowania zdarzeń medycznych dokonywać będą od 1 lipca br. te placówki, których systemy teleinformatyczne będą do tego przygotowane,
  • rewizji planów co do terminu rozpoczęcia wymiany EDM, z jednoczesnym rozpisaniem terminu rozwikłania wątpliwości w kluczowych zagadnieniach".

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz