Wybory woj. inspektorów farmaceutycznych. Kto zadowolony ze zmian?

06 Kwietnia 2021, 14:52 Apteka

Uchwalenie przez Ministra Zdrowia nowelizacji przepisów dot. wyboru wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych "przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia poziomu niezależności działania służb odpowiedzianych za nadzór nad polskim rynkiem farmaceutycznym" - ocenia Parlamentarny Zespół ds. Polityki Lekowej.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zakłada on m.in., że przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej zostaną wykluczeni ze składu komisji konkursowej przeprowadzającej proces wyboru Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. MZ zmienia zasady wyboru wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych

Parlamentarny Zespół ds. Polityki Lekowej przyjął w tej sprawie dezyderat. Przewodniczący zespołu poseł Jakub Kulesza przypomina, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy jednym z problemów "sygnalizowanych podczas posiedzeń zespołu przez podmioty działające na rynku farmaceutycznym były zbyt duże powiązania pomiędzy organami Inspekcji a samorządem zawodowym aptekarzy, a także zbyt duże kompetencje Izb Aptekarskich w zakresie regulowania kształtu rynku aptecznego w Polsce". Jak wskazuje, "niezależni od samorządu zawodowego właściciele aptek zwracali uwagę na to, że aktualnie funkcjonujące przepisy prawa dają Izbom Aptekarskim bardzo duże kompetencje zarówno w zakresie obsady organów PIF, jak i w samym procesie wydawania przez Inspekcję zezwoleń na prowadzenie aptek. Tego rodzaju wpływ rodzi zaś niebezpieczeństwo realizowania przez poszczególnych członków samorządu swoich partykularnych interesów za pośrednictwem Inspekcji. Bardzo wielu z czołowych działaczy samorządu zawodowego aptekarzy jest bowiem także właścicielami aptek".

J.Kulesza przywołał też raport autorstwa prof. Roberta Gwiazdowskiego, dotyczący roli samorządu farmaceutów na rynku aptecznym, w którym zwracał uwagę, że dochodzi do sytuacji, „w której w praktyce te same osoby mogą jednocześnie funkcjonować na rynku jako przedsiębiorcy prowadzący apteki i znajdować się we władzach samorządu zawodowego przejmującego funkcję regulatora rynku, a następnie rozpocząć karierę w organie inspekcji kontrolującym prawidłowość funkcjonowania podmiotów aptecznych.”

Obecnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w skład komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko WIF wchodzi m. in. przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak podkreśla zespół w dezyderacie, "oznacza to, że samorząd zawodowy aptekarzy, w którego władzach zasiada wiele osób będących właścicielami placówek aptecznych, posiada bezpośredni wpływ na obsadę stanowiska Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. Mając na względzie, że zakres kompetencji organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej obejmuje takie działania jak kontrolowanie aptek w zakresie spełniania przez nie wszelkich wymagań prawnych, a także wydawanie, zmiany lub cofanie zezwoleń na prowadzenie aptek, zasadne jest, aby wybór Wojewódzkich Inspektorów odbywał się w sposób pozbawiony wpływu ze strony podmiotów, które będzie on kontrolował i wobec których wydawał będzie decyzje administracyjne".

"Niezmiernie cieszy nas, że powyższy problem został zauważony przez Ministerstwo i przygotowane zostały odpowiednie zmiany w przepisach, które ograniczą zakres wpływu samorządu zawodowego na funkcjonowanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej"- podkreśla zespół. W jego ocenie, uchwalenie przez Ministra Zdrowia tej nowelizacji przepisów "przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia poziomu niezależności działania służb odpowiedzianych za nadzór nad polskim rynkiem farmaceutycznym".

Ponadto zespół wyraził nadzieję, że projekt ten będzie "wstępem do dalszych działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej pełnej niezależności i bezstronności w regulowaniu i kontrolowaniu rynku farmaceutycznego w Polsce".

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz