Minister zdrowia o wzroście płac w ochronie zdrowia

07 Kwietnia 2021, 12:34 kasa pieniądze

Zaproponowaliśmy już stawki na 2021 r., a teraz pracujemy nad wynagrodzeniami na kolejne lata, aby zapewnić, że wraz z tym, jak wzrastają nakłady na opiekę zdrowotną, bo mamy wyznaczoną ścieżkę wzrostu do 6 proc. PKB, żeby wszystkie te zawody partycypowały we wzroście tych nakładów - podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski w środę mówiąc o wzroście minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Minister był pytany o zaplanowaną na środę przed siedzibą resortu zdrowia konferencję prasową przedstawicieli zawodów medycznych zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, którzy chcieli wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec złej polityki zdrowotnej rządu oraz zwrócić uwagę na dramatyczne i wciąż pogarszające się warunki pracy i płac pracowników medycznych.

A. Niedzielski przypomniał, że od lutego w forum komisji trójstronnej prowadzony jest dialog ze wszystkimi grupami zawodowymi z sektora opieki zdrowotnej. - Ten dialog jest w tym sensie intensywny, że nasze spotkania odbywają się regularnie, co tydzień - dodał.

- Nasze rozmowy dotyczą kształtowania ścieżki wynagrodzeń zarówno w tym roku, jak i w dłuższej perspektywie, bo chcemy, aby ta ścieżka wzrostu wynagrodzeń zaprogramowana dla wszystkich zawodów, bo to dotyczy zarówno pielęgniarek, lekarzy, ale też innych zawodów, które pracują w sektorze medycznym - mówił.

Jak ocenił, ta praca się systematycznie posuwa. - Podpisaliśmy już protokół uzgodnieniowy podpisany przez wszystkie trzy strony biorące udział w komisji trójstronnej dotyczący roku 2021, który przewiduje unormowanie sytemu wynagrodzeń przez zmianę ust. o min. wynagrodzeniu w sektorze medycznym. Zaproponowaliśmy tam mechanizm podnoszenia tego minimalnego wynagrodzenia do średniego wynagrodzenia w gospodarce, co powoduje, że mamy do czynienia z automatycznym mechanizmem podwyższania tego minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach, co jest gwarancją, ze ta realna wartość wynagrodzeń nie będzie się deprecjonowała- relacjonował.

- Stawki, które zaproponowaliśmy i zostały uzgodnione na 2021 r. to stawki, które powodują poprawę poziomu wynagrodzeń tych zawodów, które były w mniejszym stopniu doceniane, czyli tych zawodów pomocniczych - wskazał A. Niedzielski.

- To co chcemy zrobić, projektując wynagrodzenia na kolejne lata, to zapewnić, ze wraz z tym, jak wzrastają nakłady na opiekę zdrowotną, bo mamy wyznaczoną ścieżkę wzrostu do 6 proc. PKB, żeby wszystkie te zawody partycypowały we wzroście tych nakładów i aby były jego beneficjentami. I nad tym obecnie pracujemy - wyjaśnił minister.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz