Rada Przejrzystości - co zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu?

07 Kwietnia 2021, 13:45 AOTMiT

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na poniedziałek 12 kwietnia br. Co przewiduje porządek obrad?

Porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości zaplanowanego na 12.04.2021 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Fasenra (benralizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej sterydozależnej benralizumabem (ICD-10 J82)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego Disulone (dapsonum) we wskazaniach: choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid; linijna IgA dermatoza pęcherzowa; zapalenie naczyń związane z IgA; choroba Haileya-Haileya; zakażenie wirusem HIV; pęcherzyca; piodermia zgorzelinowa; zespół Melkerssona-Rosenthala; guzkowe zapalenie naczyń; pokrzywka naczyniowa; alergiczne zapalenie naczyń; leukocytoklastyczne zapalenie naczyń.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program powszechnego dostępu do defibrylacji z elementami nauki pierwszej pomocy w Gminie Miejskiej Kraków”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz