Rejestr pacjentów z COVID-19 przedłużony do końca roku

08 Kwietnia 2021, 11:49 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Przedłużenie terminu funkcjonowania Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 - przewiduje projekt noweli rozporządzenia MZ. Rejestr utworzono rok temu i wówczas zapisano, że tworzy się go na 12 miesięcy, jednak z uwagi na trwającą w dalszym ciągu epidemię, jak również fakt, iż wiedza na temat wirusa SARS-CoV-2 jest wciąż niekompletna, MZ postanowił wydłużyć czas funkcjonowania rejestru do końca tego roku.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19

W projekcie zaproponowano przedłużenie funkcjonowania Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, do 31 grudnia 2021 r..

Jak wskazuje MZ, dzięki rejestrowi spodziewane jest osiągniecie następujących korzyści:

  1. zwiększenie kontroli potencjalnych ognisk zakażenia;

  2. długoterminowa obserwacja chorych po wypisie ze szpitala lub izolatorium;

  3. prowadzenie nadzoru nad efektami leczenia pacjentów z COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej i porównanie efektów terapeutycznych uzyskiwanych lokalnie z danymi światowymi oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej w zakresie minimalizacji skutków pandemii. 

 

Koszty prowadzenia rejestru finansowane z budżetu państwa w okresie od 10 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. wyniosą 597 232,65 zł, a ich wysokość została oszacowana proporcjonalnie w oparciu o dotychczasowe koszty utrzymania rejestru.

Polecamy także: 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz