Wyroby medyczne: MZ proponuje zmiany w wykazie

09 Kwietnia 2021, 9:52 lekarz pacjent recepta wizyta

Do konsultacji trafił projekt noweli rozporządzenia MZ ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Do wykazu wprowadzono m.in. cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Jak podkreśla MZ, "celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także uszczegółowienie obowiązujących przepisów aby wyeliminować problemy interpretacyjne".

W projekcie wprowadzono nową pozycję: cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie.

Wprowadzono też zmiany w zakresie środków absorpcyjnych (lp. 100 i 101), rozszerzono kryteria przyznawania wyrobów medycznych: rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem (lp. 69) nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem (lp. 70), czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) (lp. 137), wózek inwalidzki specjalny (lp. 130), wózek inwalidzki specjalny dziecięcy o pacjentów po amputacjach lub z wrodzonym brakiem kończyn (lp. 131), rozszerzono katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń na worki do zbiórki moczu z odpływem (lp. 97), zaopatrzenie stomijne (lp. 99), a także uporządkowano katalog osób.

Zmiany przewidują też uszczegółowienie przepisów w zakresie wyłączenia jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu (lp. 97) i worki do zbiórki moczu z odpływem (lp. 98), okresu użytkowania wymiany leja w protezie ostatecznej podudzia (lp. 10) i wymiany leja w protezie ostatecznej uda (lp. 17), proteza piersi (lp. 92), poduszki przeciwodleżynowej pneumatycznej (lp. 116).

Ponadto ujednolicono nazewnictwo w dotyczące fizjoterapeutów oraz skorygowano objaśnienie dotyczące okresu użytkowania.

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz