Znamy szczegóły programu rehabilitacji po COVID-19

11 Kwietnia 2021, 9:51

Rehabilitacja pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł - to m.in. szczegóły kompleksowego programu jaki na polecenie MZ przygotował prezes NFZ.

Rehabilitacja pacjentów który chorowali na COVID-19, ma znacznie poprawić sprawność oddechową ozdrowieńców, a także zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową. Ma ona pomóc w szybszym powrocie do pełnej sprawności, a także wpłynąć pozytywnie wpłynąć na kondycję psychiczną.

Ze skierowaniem

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 będą realizowane na podstawie skierowania. Wystawi je pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

W programie uczestniczą placówki, które:

 • mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym
 • i są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Każdy z realizatorów programu musi posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.

 

Do 6 tygodni na powrót do pełni sił

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19.

Ozdrowieńcy będą mieli do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19 na to, aby dołączyć do programu rehabilitacji postcovidowej.

Lekarz zadecyduje o skierowaniu pacjenta do programu biorąc pod uwagę m.in. wyniki kilku badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy)
 • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

 

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym:
 • wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe
 • i/lub gazowe kąpiele CO₂
 • i/lub okłady z pasty borowinowej;
 1. masaż – według indywidualnych wskazań;
 2. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
 3. treningi relaksacyjne;
 4. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 5. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
 6. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Efekty rehabilitacji do weryfikacji

Przez cały okres rehabilitacji pacjent będzie pod opieką lekarską i pielęgniarską, a personel medyczny stale ma sprawdzać postępy w powrocie pacjenta do pełnej sprawności.

Aby zweryfikować, czy rehabilitacja działa, porównywane będą wyniki badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia. Chodzi o:

 • test wysiłkowy na początku i na końcu leczenia (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej
 • ocenę nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia (w skali nMRC)
 • spirometryczną ocenę czynnościową układu oddechowego na początku i na końcu leczenia
 • ocenę stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) na początku i na końcu leczenia
 • ocenę funkcjonalną (w skali Barthel) na początku i na końcu leczenia.

Ile to będzie kosztowało?

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje NFZ, a źródłem będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżet państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Szczegóły programu można znaleźć w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 63/DSOZ/2021.Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 63/DSOZ/2021

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz