Kto zakwalifikuje i zaszczepi p/COVID? Jest rozporządzenie MZ

11 Kwietnia 2021, 9:28 szczepienie

Poszerzenie dostępu do wykonywania szczepień i kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów medycznych oraz studentów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa przewiduje rozporządzenie MZ

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Określa ono m.in. kwalifikacje osób przeprowadzających badanie oraz ich kwalifikacje do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19, gdy w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone do wykonywania szczepień.

Zakwalifikować do szczepień i zbadać, aby wykluczyć przeciwskazania do wykonania szczepienia p/COVID-19 oprócz lekarzy, teraz mogą prowadzić również lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni bez konieczności dodatkowego przeszkolenia.

Rozporządzenie przewiduje, że odpowiednimi kwalifikacjami w powyższym zakresie będą dysponować również osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, higienistki szkolnej po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego, dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Studenci mogą kwalifikować do szczepień, ale pod nadzorem

Także studenci V i VI roku kierunku lekarskiego oraz studenci III roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo będą mogli zakwalifikować pacjenta do szczepienia p/COVID-19 jednak tylko pod nadzorem lekarza albo osoby wykonującej zawód lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. Drugim warunkiem będzie uzyskaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydanego przez uczelnię prowadzącą to kształcenie. 

Oznacza to, że w punkcie szczepień, w którym do szczepienia będą kwalifikowali spełniający warunki studenci powinna być osoba z uprawnieniami do samodzielnego udzielania świadczeń z zakresu szczepień ochronnych.

Nieodpłatne kursy

W rozporządzeniu zebrano też obowiązujące przepisy dot. możliwości przeszkolenia chętnych fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, w oparciu o prowadzone kursy do podania szczepienia przeciwko COVID-19 składające się z części teoretycznej i praktycznej.

Kursy dla osób zainteresowanych będą dostępne nieodpłatnie. Za opracowanie programu kursu jest odpowiedzialne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Rolę uczelni certyfikujących będzie pełniło CMKP oraz każda uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim, jeżeli podmioty te posiadają centrum symulacji medycznej.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz