Parlamentarny tydzień w pigułce

12 Kwietnia 2021, 10:29 kalendarz

28. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r. (środa-czwartek). W planach posiedzenia m.in.:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
  • Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień
  • Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca planów nacjonalizacji polskiej służby zdrowia
  • Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat stanu przygotowań do powrotu uczniów do szkół, testów przesiewowych nauczycieli oraz szczepień nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  • Rozstrzygnięcieprzez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań do wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027 i sporządzenia Krajowego Planu Odbudowy

WTOREK

SEJM

12:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W planach posiedzenia m.in.:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 1062) – uzasadnia Minister Edukacji i Nauki.

14:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W planach posiedzenia m.in.:

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych” – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

15:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013) – uzasadnia Minister Zdrowia.

18:30 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

19:00 Komisja Polityki Senioralnej. W planach posiedzenia m.in.:

Rozpatrzenie Informacji Ministra Zdrowia na temat dostępu seniorów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podczas pandemii. Rozpatrzenie Informacji Ministra Zdrowia na temat dostępu do opieki medycznej i rehabilitacji dla osób starszych po przebytym COVID-19. Rozpatrzenie Informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na temat zabezpieczenia potrzeb społecznych osób starszych w trakcie pandemii koronawirusa.

SENAT

8:30 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o chorobach zawodowych wywołanych Covid-19 u osób wykonujących zawody medyczne.

16:00 Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W planach posiedzenia m.in.:

Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu (druk senacki nr 358).

ŚRODA

SEJM

09:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

„Informacja Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego na temat obecnej sytuacji pracowników wykonujących zawody niemedyczne, świadczących pracę w podmiotach leczniczych i mających styczność z osobami chorymi na COVID-19.”

11:00 Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu. W planach posiedzenia m.in.:

Informacja na temat wykonania budżetu państwa za rok 2020 – przedstawia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Informacja na temat wstępnego wykonania budżetu państwa w styczniu i lutym 2021 r. – przedstawia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

CZWARTEK

SEJM

09:30 Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. W planach posiedzenia m.in.:

Informacja na temat stanu przygotowania Krajowego Planu Odbudowy. Informacja na temat zmian w wydatkowaniu w Polsce środków z funduszy UE w związku z pandemią COVID-19. Sprawy bieżące.

09:30 Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii. W planach posiedzenia m.in.:

Krajowa Sieć Kardiologiczna.

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk. W planach posiedzenia m.in.:

Instrumenty wsparcia gmin uzdrowiskowych w Krajowym Planie Odbudowy.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz