Senat uprości orzekanie COVID-19 jako choroby zawodowej

13 Kwietnia 2021, 10:44

Uproszczenie trybu orzekania o chorobie zawodowej wywołanej zakażeniem wirusem SarsCoV u medyków oraz zrównanie wysokości niektórych świadczeń przysługujących osobom wykonującym zawody medyczne - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez senacką komisję zdrowia. Teraz marszałek Senatu zdecyduje o dalszym trybie prac.

 

Senacka Komisja Zdrowia, która zebrała się we wtorek rano podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą stwierdzania COVID-19 jako choroby zawodowej medyków.

W projekcie chodzi o uproszczenia procedury orzekania, że COVID-19 jest chorobą zawodową medyków, a także zrównanie wszystkich świadczeń z tego tytułu niezależnie od formy wykonywania zawodu, czyli tego czy dana osoba jest na umowie o pracę czy na umowie cywilno-prawnej - wyjaśniła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka- Libera.

- To propozycja, która ma na celu kolejny element wsparcia dla środowisk medycznych, które pracują od roku w ciężkich warunkach zmagając się z epidemią COVID-19 - uzasadniała.

Zaznaczyła, że "to kolejny element wsparcia dla środowisk medycznych". - Widzimy potrzebę pewnych zmian, które upraszczają orzekanie o chorobach zawodowych u osób wykonujących zawody medyczne - stwierdziła.

Wyjaśniła, że proponowane rozwiązania dotyczą tylko stanu epidemii oraz 90 dni po jego ustaniu.

Projekt przewiduje uproszczenie polegające na tym, że rozpoznanie choroby COVID-19 u medyka powodowałoby automatyczną decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzającą, że jest to choroba zawodowa. W projekcie przewidziano zniesienie możliwości odwołania się od takiej decyzji.

Jeżeli chodzi o zrównanie wysokości niektórych świadczeń, to chodzi o zrównanie zasad wypłaty świadczeń z tytułu choroby niezależnie od tego czy medyk pracuje na umowie o prace czy na umowie cywilno-prawnej. W myśl projektu, zasady byłyby dla wszystkich takie same.

Za projektu opowiedziało się pięciu senatorów, dwóch się wstrzymało i nikt nie był przeciw. Jak wyjaśniła B. Małecka-Libera teraz projekt trafi do Marszałka Senatu, który skieruje go do dalszych prac w komisji zdrowia oraz komisji ustawodawczej.

Ponadto projekt trafi do 30-dniowych konsultacji społecznych, które - jak podkreślała B. Małecka-Libera - są bardzo istotne tak, aby pracownicy medyczni mogli zaproponować swoje uwagi.

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz