Mapy potrzeb zdrowotnych: projekt noweli odrzucony w I czytaniu

13 Kwietnia 2021, 17:31

Krajowy oraz wojewódzkie plany transformacji w ochronie zdrowia mają funkcjonować od 2022 r. - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach i zmianie innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Opozycja wnosiła o odrzucenie projektu w całości i ostatecznie komisja w głosowaniu przyjęła taki wniosek.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw O projekcie pisaliśmy jeszcze we wrześniu ub. roku Mapy potrzeb zdrowotnych na nowo

Jak uzasadniał wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski chodzi o wprowadzenie systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia. przypomniał, że ten system został ukształtowany w związku z wprowadzeniem kilka lat temu obowiązku sporządzania map potrzeb zdrowotnych. - Mamy już kilka lat doświadczeń ich tworzenia i wykorzystania - mówił i dodał, że są zastrzeżenia MZ oraz różne inne zgłaszane do resortu dotyczące niskiej skuteczności realizacji regionalnej polityki zdrowotnej, braku obowiązku wyciągania jasnych wniosków i rekomendacji z map potrzeb zdrowotnych.

- Nowela ma na celu usprawnienie organizacji tworzenia map potrzeb zdrowotnych oraz ich wykorzystania przy kreowaniu polityki zdrowotnej - wskazał. Wyjaśniał, że projekt noweli zawiera propozycję odejście od pierwotnej propozycji tworzenia map przez NIZP-PZH i kontynuacja tego zadania nadal w MZ, co wynika ze zbudowania w MZ zespołu, który już ma doświadczenie w tworzeniu map potrzeb zdrowotnych. Mapy mają określać wyzwania systemu i zawierać rekomendacje działań na terenie całej Polski oraz poszczególnych województw.

Projekt doprecyzowuje też zasady użycia narzędzia IOWISZ do oceny wniosków inwestycyjnych.

- Istotne zmiany dotyczą zastąpienia priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej planem transformacji. Charakter i istota tych dokumentów ma być różna -  mówił S. Gadomski. Jak wskazał obecnie obowiązujące priorytety mają ogólny charakter, zaś plan transformacji określi zakres, jaki te dokumenty mają spełniać.

Wyjaśnił, że zastrzeżenia dotyczyły też efektywności prac wojewódzkich rad przy wojewodach, stąd propozycja zmiany i utworzenia nowych wojewódzkich rad ds. potrzeb zdrowotnych w ograniczonym składzie z funkcją doradzania wojewodzie, budowania planów transformacji.

- Plany transformacji mają zawierać konkretne działania wraz z harmonogramem czy jednostką odpowiedzialną - mówił S. Gadomski. - Dokładamy weryfikację wojewódzkich planów transformacji przez ministra zdrowia - dodał. W jego ocenie, ta ustawa porządkuje pewien proces planowania w ochronie zdrowia i nie powinna wzbudzać kontrowersji.

Jednak do projektu krytycznie odnosili się przedstawiciele opozycji w dyskusji. Rajmund Miller wnioskował o odrzucenie projektu w całości.

- Ustawa jest niedopracowana, a jej celem jest całkowita centralizacja na każdym poziomie - mówił. Według niego, projekt odsuwa wpływ samorządów na politykę regionalną.  Także Zdzisław  Wolski (Lewica)  wnosił o odrzucenie projektu. Podkreślił, że "projekt jest korzystny, ale tylko dla ministra zdrowia, który skupia coraz więcej władzy w swoich rękach i marginalizuje samorządy". Podobnie argumentowała wniosek Polski2050 o odrzucenie projektu posłanka Paulina Hennig-Kloska. Również Andrzej Sośnierz ocenił, że "chybiona jest cała konstrukcja projektu". Z kolei Marcelina Zawisza (Lewica) pytała jak projekt wpłynie na samorządowe programy invitro.

S.Gadomski ocenił, że nie było konstruktywnej krytyki projektu poza hasłami oraz politycznymi argumentami. Jak przekonywał, w projekcie nie chodzi o centralizację, ale o strategiczne zarządzanie systemem ochrony zdrowia. - W mojej ocenie to działanie racjonalizujące system ochrony zdrowia - mówił.

20 posłów zagłosowało za wnioskiem o odrzucenie projektu, a przeciw było 18. Wniosek został więc przyjęty, a tym samym ustawa została odrzucona w I czytaniu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz