52,7 mln zł z NFZ na dofinansowanie informatyzacji w POZ w 2021 r.

13 Kwietnia 2021, 17:28 ezdrowie informatyzacja komputer

52,7 min zł - to maksymalna kwota, jaką NFZ przeznaczy w 2021 r. na dofinansowanie informatyzacji placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ile mogą otrzymać pojedyncze placówki?

Chodzi o zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Określa ono warunki udzielania i rozliczania przez NFZ środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców posiadających w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Wprowadzane rozwiązanie stanowi kontynuację działań związanych z dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ realizowanych w 2020 r. na podstawie zarządzenia z 28 lutego 2020 r. ws. warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza poz, zmienionego zarządzeniem z 12 marca 2020 r.

 

Co dofinansuje NFZ?

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w 2021 r. na podstawie powyższego zarządzenia objęte będą poniesione w okresie od dnia wejścia w życie zarządzenia do 31 grudnia 2021 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę wydatki na nabycie urządzeń informatycznych lub oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

NFZ doprecyzował wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania i usług objętych dofinansowaniem w załączniku do zarządzenia.

Jak podkreśla NFZ, ustalone na 2021 r. maksymalne kwoty dofinansowania informatyzacji dla jednego świadczeniodawcy uwzględniają jego udział w dofinansowaniu w 2020 r.

W celu otrzymania dofinansowania uprawniony świadczeniodawca zobowiązany będzie do złożenia w terminie do 31 grudnia 2021 r. do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

 

Na ile mogą liczyć placówki POZ?

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2021 r. wynosi 52,7 min zł.

Świadczeniodawca, który nie korzystał w 2020 r. z takiego dofinansowania z NFZ na informatyzację - w myśl zarządzenia - może liczyć w 2021 r. na dofinansowanie, które "nie może przekroczyć 80 proc. poniesionych wydatków (...), przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza  poz.

Ci świadczeniodawcy, którzy korzystali z takiego dofinansowania w 2020 r.  także będą mogli otrzymać 80 proc. dofinansowania, jednak wydatki nie mogą być wyższe niż 3 252 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza poz.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz