Ile musi być szczepionek przeciw COVID-19 w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych?

16 Kwietnia 2021, 13:10 dostawa szczepionek rars

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, które dookreśla między innymi to, ile szczepionek przeciw COVID-19 będzie musiało pozostawać w rezerwie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 

Chodzi o rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Celem projektowanego rozporządzenia jest rozszerzenie katalogu zakresowego szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw COVID-19.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ma pozostawać nie mniej niż 10 proc. szczepionek przeciw COVID-19, niezbędnych do spełnienia zapotrzebowania na szczepionki do realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Projekt wskazuje również, że centralnym dystrybutorem tych preparatów ma pozostać Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Zmiany w dystrybucji szczepionek

Projektowane rozporządzenie określa również dodatkowe wymagania dla hurtowni farmaceutycznych będących podwykonawcami RARS w dystrybucji  szczepień.  

„Ponieważ projektowane rozporządzenia, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określać ma sposób dystrybucji szczepionek uruchamianych z rezerwy, projektodawca uznał za uzasadnione i konieczne wprowadzenie możliwości zlecania określonych, związanych z tą dystrybucją czynności podmiotom wykonującym działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej w szczególności prowadzenia transportu, którego wykonywanie jest immanentnie związane z tego rodzaju podmiotami, które posiadają w tym zakresie niezbędne przygotowanie, z wyłączeniem możliwości podzlecania przechowywania, oraz z zastrzeżeniem możliwości podzlecania transportu za zgodą dystrybutora centralnego. Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa i przejrzystości procesu dystrybucyjnego” - czytamy.

W projekcie przewidziano również, na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej, przepis umożliwiający wnioskowanie przez Ministra Obrony Narodowej, aby dystrybutor centralny zlecił określonym jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanym dokonywania czynności związanych z dystrybuowaniem szczepionek przeciw COVID-19 przeznaczonych dla żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz