NFZ: zmiany w taryfach świadczeń w onkologii

16 Kwietnia 2021, 13:41 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

NFZ opublikował zarządzenie prezesa w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych. Rozporządzenie zmienia taryfy świadczeń oraz wprowadza nowe świadczenia w onkologicznej 

Zmiany w rozporządzeniu obejmują, zmiany w wycenie świadczeń z obszaru leczenia chorób nowotworowych oraz utworzenie nowych produktów rozliceniowych w związku z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 17 lutego 2021 r. 

Zmiany w produktach rozliczeniowych
 
  • Utworzono produkty rozliczeniowe: 5.52.01.0001555 Hospitalizacja jednodniowa do brachyterapii oraz 5.52.01.0001556 Hospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii.
  • Utworzono nowy produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001554 Hospitalizacja do brachyterapii oraz wykreślono produkt 5.52.01.0001470 Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej - w oddziale radioterapii/ onkologii klinicznej.
  • W przypadkach, kiedy pobyt pacjenta w oddziale nie jest konieczny, jednak wymagana jest codzienna terapia, świadczeniodawca powinien zapewnić choremu zakwaterowanie, np. w hostelu. Stosowne zmiany w tym obszarze, wynikające z przedmiotowych taryf wprowadzono także w załączniku nr 1on do zarządzenia.

 

Duże zabiegi w obrębie piersi

Do rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grupy J03O Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r. ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych* uprawnieni są świadczeniodawcy:

- spełniający kryterium kompleksowości udzielanych świadczeń onkologicznych, realizujący w danym okresie rozliczeniowym świadczenia w zakresie diagnostycznych pakietów onkologicznych, chirurgicznego leczenia onkologicznego, radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii, lub
- spełniający warunek minimalnej liczby zrealizowanych w roku 2019 lub 2020 świadczeń zabiegowych dla grupy J03F

Zmiany w taryfikacji radioterapii

Zgodnie z Raportem w sprawie ustalenia taryfy świadczeń WT.521.8.2017 z 4 lutego 2021 r. Świadczenia gwarantowane obejmujące radioterapię chorób nowotworowych, analizowane przez AOTMiT dane w zakresie brachyterapii wykazały konieczność przemodelowania produktu:

5.07.01.0000042 Brachyterapia z planowaniem 3D, w którym zawierały się znacząco zróżnicowane kosztowo procedury medyczne. W oparciu o wykonaną procedurę i przeprowadzoną liczbę zabiegów, po uwzględnieniu opinii ekspertów, w ramach ww. produktu rozliczeniowego wyodrębniono 8 nowych produktów rozliczeniowych, z których 5 jest realizowanych w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi:

5.07.01.0000061 Brachyterapia 3D "real time",

5.07.01.0000063 Brachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D - aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji,

5.07.01.0000064 Brachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3d (boost),

5.07.01.0000065 Brachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D,

5.07.01.0000067 Brachyterapia śródoperacyjna.

Wprowadzono także nowy produkt rozliczeniowy dedykowany planowaniu w radioterapii adaptacyjnej - 5.07.01.0000071 powtórne planowanie, możliwy do sprawozdawania w sytuacji stwierdzenia zmian topograficznych guza lub gdy ze względu na ubytek masy ciała zachodzi konieczność przygotowania więcej niż jednego planu leczenia.

Zmianie uległo brzmienie dotychczasowego produktu:

5.07.01.0000013 Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - BCU lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała (TSI) na Teleradioterapia 3D niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT).

 

Dokonano także podziału produktu rozliczeniowego 5.07.01.0000021 Teleradioterapia paliatywna na: 5.07.01.0000059 Teleradioterapię paliatywną z zastosowaniem jednej frakcji i 5.07.01.0000060 Teleradioterapię paliatywną frakcjonowaną.

Kompleksowe badania patomorfologiczne

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato (Dz. U. z 2020 r. poz. 2360) w zarządzeniu dodano przepis dotyczący rozliczania świadczeń udzielanych na podstawie przedmiotowego rozporządzenia.

Za udział w programie pilotażowym ustalono współczynnik korygujący w wysokości 1,02 dla świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których wykonano badanie patomorfologiczne, udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Uwzględniono w katalogu stanowiącym załącznik nr 1on do zarządzenia produkt rozliczeniowy 5.52.01.0000035 Implantacja portu naczyniowego z hospitalizacją, tożsamy z produktem z katalogu 1b do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, w celu umożliwiania rozliczenia w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi hospitalizacji związanej z przeprowadzeniem ww. zabiegu.

źródło: Zarządzenie Nr 70/2021/DSOZ w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych z dnia 16.04.2021

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz