Aptekarz prawie jak lekarz rodzinny

16 Kwietnia 2021, 15:25 Apteka

Od 16 kwietnia wchodzą w życie przepisy o opiece farmaceutycznej. Nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych ani rozporządzeń co do tego jak ma wyglądać np. przegląd lekowy świadczony przez aptekarza dla pacjenta, ale farmaceuci mogą go już wykonywać bezpłatnie.

W piątek 16 kwietnia weszła w życie ustawa z 10 grudnia o zawodzie farmaceuty.

Nowe prawo o zawodzie farmaceuty jest o tyle ważne, że poszerza znacznie uprawnienia farmaceutów. Określa kompleksowo zasady wykonywania i uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego. 

Co więcej, ustawa wprowadza opiekę farmaceutyczną, która w wielu krajach jak np. Wielkiej Brytanii działa już od lat. Opiekę farmaceutyczną aptekarze będą mogli rozciągnąć nad pacjentami. Zyskują uprawnienia takie jak

  1. Przegląd lekowy: farmaceuta skoryguje terapię pod kątem "efektywności klinicznej"
  2. Usługa Nowy Lek: farmaceuta na trzech spotkaniach opowie pacjentowi o jego nowym leku na chorobę przewlekłą
  3. Szczepienia w aptekach: nie tylko na Covid-19.
  4. Program Drobne Dolegliwości: farmaceuta skonsultuje drobne i umiarkowane choroby
  5. Recepta kontynuowana: farmaceuta może, ale nie musi sprzedać lek na receptę całoroczną. Decyzję uzależni od "stanu klinicznego" pacjenta)
  6. Przekrojowe kwestionariuszowe badanie społeczeństwa
  7. Program profilaktyki chorób układu krążenia 

Pilotaże w 4 województwach 

Pilotaż tych usług mają ruszyć w drugim kwartale 2021. Z tym, że skoro ustawa obowiązuje od 16 kwietnia od północy, aptekarze zastanawiają się czy już w dniu wejścia jej w życie mogą korzystać w praktyce z dodatkowych możliwości. 

-Ustawa weszła w życie dziś, ale przygotowanie do wdrożenia rozwiązań w niej zawartych potrwa kilka miesięcy. Najpierw musimy przetestować pilotaż usług a później wprowadzić je w całym kraju- zaznacza Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Podkreśla, że jeśli farmaceuci czują taką gotowość, mogą już z dniem 16 kwietnia zrobić pacjentowi przegląd lekowy, ale bezpłatnie. -Musimy te nowe kompetencje dobrze opracować aby nie dochodziło w aptece do sytuacji, w których ktoś w zamian za zakup danego leku, będzie oferował pacjentowi przegląd za 9,99 zł- zaznacza Marek Tomków. 

 Brak rozporządzeń

Szkopuł w tym, że na dziś nie ma do nowej ustawy żadnych rozporządzeń wykonawczych. Dodatkowe usługi farmaceuci będą mogli wykonywać odpłatnie i zapłaci za nie NFZ. Z tym, że świadczenie oferowane w placówkach farmaceutycznych wycenić najpierw musi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Autorzy raportu PharmaNET Związek Pracodawców Aptecznych wyliczyli, że wdrożenie do aptek nowych usług może przysporzyć przeciętnej placówce ok. 11 tys. zł miesięcznie. 

W czasie prac w Sejmie Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia tłumaczył, że bardzo ważne w opiece farmaceutycznej będzie wykonywanie przeglądów lekowych, gdyż pacjenci nie słuchają zaleceń lekarskich. Zgodnie z ustawą minister zdrowia powinien w rozporządzeniu określić wykaz badań, które może wykonywać farmaceuta. Dokumentu a nawet jego projektu nadal nie ma. Niemniej jednak prawnicy uważają, że apteka już dziś mimo braku aktów wykonawczych, może z dodatkowych uprawnień korzystać. 

Apteka jest placówką ochrony zdrowia

-Apteka zgodnie z Prawem farmaceutycznym jest placówką ochrony zdrowia publicznego. Dopóki jej działalność służy ochronie zdrowia, to powinna mieć możliwość pomocy pacjentom świadcząc opiekę farmaceutyczną. Brak rozporządzeń wykonawczych nie powinien stanowić ku temu przeszkody. Rozporządzenia mają ten walor, że nie kreują uprawnień i obowiązków prawnych, ale regulują aktywność na poziomie wymagań technicznych, szczegółowych- uważa Jakub Misiak, adwokat z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Podkreśla, że prawa i obowiązki kreują ustawy. -Skoro na rynku pojawią się podmioty świadczące opiekę farmaceutyczną bez obciążenia finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, to organy publiczne powinny takiemu zaangażowaniu tylko przyklasnąć- dodaje mecenas Misiak. 

Rząd wprowadził te przepisy, gdyż uznał, że do tej pory potencjał tkwiący w dobrze wykształconych farmaceutach i gęstej sieci placówek był marnowany. W rządowym raporcie „Opieka farmaceutyczna”  minister zdrowia oszacował, że wprowadzenie przeglądów lekowych według przyjętych założeń może przynieść budżetowi NFZ od 4,5 do 6 mld zł oszczędności w perspektywie 5 lat 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz