Cała odpowiedzialność zrzucona na hospicja

16 Kwietnia 2021, 16:01 ciąża

 

Lekarze i prawnicy krytykują poselski projekt noweli ustawy „Za życiem”, który określa procedurę jaką przejdzie kobieta przed urodzeniem dziecka z wadą letalną. Wskazują, że przepisy są mocno zideologizowane i nie zapewniają pomocy każdej ciężarnej. 

W Sejmie przed kilkoma tygodniami został złożony projekt noweli ustawy „Za życiem”. Jego autorami są posłowie Solidarnej Polski i jest odpowiedzią na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020, który uznał, że niekonstytucyjny jest przepis pozwalający na aborcję ze względu na wadę eugeniczną płodu. 

Z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wynika, że kobieta, która będzie musiała urodzić dziecko z wadą letalną otrzyma np. prawo do kontaktu z psychologiem. Autorzy projektu opisują procedurę, która będzie obowiązywać, jeżeli badania prenatalne wykażą, że płód może być obarczony ciężką wadą. 

Nie ma miejsc do specjalnych porodów

W takiej sytuacji kobieta ma zostać otoczona specjalistyczną opieką. Zaś to, jak ta opieka będzie wyglądać, ustalą eksperci podczas konsylium. Eksperci zaplanują też, gdzie będzie odbywał się poród kobiety.

Z propozycji poselskiej wynika też, konsylium zwołuje się je w szpitalu o II lub III stopniu referencyjności. Ponadto kobieta, która będzie musiała urodzić dziecko z wadą letalną, powinna mieć zapewnioną opiekę hospicjum perinatalnego

 Zarówno jednak lekarze jak i prawnicy krytykują te zapisy

-Propozycja za bardzo skupia się na samej procedurze. Poza tym nie ma czegoś takiego w Polsce hospicja perinatalne. To jest zaledwie przestrzeń wydzielona w hospicjach dziecięcych, które prowadzą organizacje pozarządowe. Skandalem jest, że rząd zrzuca na te jednostki obowiązek opieki nad kobietami noszącymi dziecko z wadą letalną- podkreśla Ewa Marcjoniuk, adwokat i specjalista od prawa medycznego. Jej zdaniem projekt jest mocno ideologiczny i zmuszający kobietę do urodzenia dziecka z poważną wadą. 

 Duża uznaniowość przepisów

Suchej nitki na poselskiej propozycji nie zostawia też Naczelna Izba Lekarska. 

-Projektowana ustawa wprowadza też zasadę, że odstąpienie od stosowania przepisów w stosunku do ciężarnej z wadą letalną i udzielenia jej opisanej procedurą pomocy jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami medycznymi lub dobrem kobiety lub dziecka. Ponieważ pojęcie „wyjątkowych przypadków” jest pojęciem niedookreślonym, decyzja lekarza będzie miała charakter uznaniowy. Dlatego też konieczne  jest określenie zasad i trybu weryfikacji decyzji lekarza o odstąpieniu od stosowania wskazanych przepisów, w sytuacji gdy kobieta będąca w ciąży, w okresie porodu lub połogu lub  członek rodziny kwestionują zasadność tej decyzji- wskazuje Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Samorząd lekarski uważa też, że w projektowanej ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wadliwie definiuje znaczenie pojęcia lekarza dla potrzeb tej ustawy, wskazując, że należy przez to rozumieć m.in. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neonatologii. -W systemie kształcenie lekarzy, który obowiązywał w Polsce, nie było możliwości uzyskania specjalizacji I stopnia w tej dziedzinie medycyny i nie ma lekarzy z taką specjalizacją- podsumowuje Andrzej Matyja. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz