E-stetoskop. Nowa funkcjonalność Domowej Opieki Medycznej

19 Kwietnia 2021, 9:27 stetoskop telefon informatyzacja

Resort zdrowia planuje rozszerzyć program Domowej Opieki Medycznej o możliwość teleopieki za pomocą elektronicznych stetoskopów. 

Ministerstwo Zdrowia skierowało do ogłoszenia rozporządzenie ws. pilotażowego programu w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celem projektu jest dokonanie oceny efektywności wykorzystania w ramach świadczeń opieki zdrowotnej elektronicznych stetoskopów, jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi układu oddechowego.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będzie:

  1. etap organizacji programu pilotażowego, w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu;
  2. etap realizacji programu pilotażowego, w trakcie którego wybrani realizatorzy będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów;
  3. etap ewaluacji programu pilotażowego, który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym.

Kto będzie realizatorem pilotażu?

Program pilotażowy przewiduje realizację wykonywanych za pomocą elektronicznych stetoskopów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach teleporady.

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu, otrzymają od ministra zdrowia elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę w ramach teleporady z lekarzem.

Środki na finansowanie programu pilotażowego będą pochodziły z funduszu covidowego w dyspoyzcji resortu zdrowia. Pilotaż ma kosztować do 5,5 mln zł na co składa się:

  • kwota zakupu stetoskopów elektronicznych wraz ze słuchawkami- 2 000 000 zł; 
  • kwota dofinansowania na nabór celem zawarcia umów z realizatorami programu pilotażowego- 3 mln zł;
  • kwota zlecenia dotycząca wprowadzenia nowych funkcjonalności na platformie DOM - 0,5 mln zł

Programem pilotażowym objętych ma być nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców. Resort zdrowia wycenił dodatkowy produkt rozliczeniowy - przeprowadzenie jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu - na 100 zł brutto.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz