Parlamentarny tydzień w pigułce

19 Kwietnia 2021, 9:28 kalendarz

WTOREK

SEJM

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii, w planach posiedzenia:

Leczenie raka prostaty w Polsce

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Chorób Neurologicznych, w planach posiedzenia:

SMA (rdzeniowy zanik mięśni)

CZWARTEK

SEJM

11:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat problemów polskiej kardiologii: sieć kardiologiczna, finansowanie procedur i ich dostępność, sytuacje związane z epidemią COVID-19, profilaktyka i promocja zdrowia. Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat finansowania i funkcjonowania kardiochirurgii w Polsce.

12:00 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, w planach posiedzenia:

 Informacja Ministra Cyfryzacji na temat działań służących wdrażaniu „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” – przedstawia Minister Cyfryzacji.

14:00 Komisja Zdrowia, w planach posiedzenia:

Ponowne rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

PIĄTEK

SEJM

13:00 Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego, w planach posiedzenia:

Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz