Więcej czasu dla SOR-ów na dostosowanie do wymagań

20 Kwietnia 2021, 15:26 szpital oddział łóżka izba przyjęć SOR oddział ratunkowy

Wydłużenie terminu dostosowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) do wymagań rozporządzenia ws. SOR - przewiduje projekt rozporządzenia MZ skierowany we wtorek do konsultacji. Projekt dostosowuje też terminy wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej pacjentów w oparciu o system TOPSOR.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Projekt rozporządzenia przewiduje, że do 1 lipca 2022 r. wydłużony zostanie okres przejściowy w zakresie wymagań dla posiadania przy szpitalnym oddziale ratunkowym miejsca do udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, miejsca do przeprowadzenia wywiadu medycznego, miejsca do izolacji, gabinetów do przeprowadzenia segregacji medycznej, pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, posiadania lotniska bądź lądowiska oraz zapewnienia, aby ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej do 30 czerwca 2022 r.

Jak wyjaśnia MZ, "z uwagi na obecną sytuację epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na ograniczone możliwości realizacji inwestycji budowlanych oraz braki kadry lekarskiej, spełnienie tych wymagań" w obecnie obowiązującym terminie "przez część szpitali jest niemożliwe". "Stwarza to ryzyko zamknięcia części szpitalnych oddziałów ratunkowych, co może narazić na niebezpieczeństwo zdrowotne obywateli"- uzasadnia resort. 

Ponadto dostosowano termin wejścia w życie przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu określonego w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz